UGAL

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, reprezentată de domnul Ionuț Mocanu, precum și companiile din mediul de afaceri brăilean, se implică activ în premierea rezultatelor activităților derulate de grupul țintă al proiectului ANTREPRENORDOC. Domnul Ionuț Mocanu, reprezentant al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, acordă trei premii speciale tinerilor cercetători gălățeni înscriși în competiția de premiere din cadrul proiectului ANTREPRENORDOC.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a încheiat un parteneriat de dezvoltare științifică și cercetare cu BlueSpace TECHNOLOGY. Părțile implicate au în vedere o colaborare pe termen lung ce va aduce un aport semnificativ domeniului de inovație al ingineriei moderne. Analiza perspectivelor abordate și manifestarea interesului pentru oportunitățile oferite de avansul tehnologic, concomitent cu pasiunea pentru știință și cunoaștere, au dus la idetificarea unor multiple subiecte de interes comun. Astfel, s-a semnat un document ca baza de lucru pentru o tematică invatoare și de actualitate în rândul instituțiilor cu profil tehnic și nu numai.


Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, prin ordinul de ministru nr. 4.621/2020, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), fiind finalizată și selecția membrilor CNATDCU pentru mandatul 2020-2024. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este reprezentată de președintele Senatului Universitar, Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, în Panelul Științe inginerești și în 11 din cele 35 comisii la nivel ministerial. Reprezentanții UDJG pe comisii sunt:


Anul 2020 este un an cu însemnătate deosebită pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Astfel, avem în viața facultății o triplă aniversare: 30 de ani de la începutul specializărilor de ingineri în Automatică, Inginerie Electrică și Electronică, 20 de ani de la începutul specializării de Calculatoare și 10 ani de la apariția facultății, cu denumirea actuală, stabilită prin Hotărârea de Guvern Nr. 631/30.06.2010.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați va semna luni, 29 iunie, un Memorandum cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galați care își propune dezvoltarea parteneriatului dintre mediul academic şi cel socio-economic sau tehnologic pentru dezvoltarea și valorificarea, cel puțin regională, a potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare și transfer de know-how. 


Românii din toate colțurile lumii sărbătoresc  în data de 26 iunie unul dintre cele mai puternice simboluri ale statalităţii, independenţei, suveranităţii şi unităţii: drapelul național. Este o mare onoare pentru noi ca în această zi de sărbătoare să așezăm la loc de cinste acest stindard național. Pe cele trei culori, roşu, galben şi albastru, stau înscrise valorile pe care este fundamentată naţiunea română - Libertate, Dreptate şi Frăţie - şi care inspiră sentimentul identităţii naţionale şi mândria de a aparţine acestui popor.


În perioada 22-24 iunie 2020, ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Galați și reprezentanți ai Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, au desfășurat activități de informare, cu scop preventiv, în rândul absolvenților de liceu.


Unul dintre cele mai importante evenimente medicale din domeniul psihiatriei, Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia 2020”, Ediția a IV-a, va avea loc în perioada 20-24 iulie, față de perioada programată inițial, 6-10 mai. Din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor de siguranță impuse de autorități, evenimentul se va desfășura online. 


Cele două instituții s-au întâlnit într-o primă etapă în echipe mixte de specialiști, în vederea identificării unor direcții principale de cooperare cu efecte economice și sociale importante pentru comunitatea gălățeană. Domeniile comune de interes identificate în urma întâlnirii sunt inițierea unor cereri de finanțare și accesarea de fonduri europene pe direcții strategice de cercetare, dezvoltare, inovare, realizarea unor programe de instruire – perfecționare resursă umană în domenii specifice activității portuare; implicarea părților în proiecte de modernizare, informatizare automatizare structuri portuare; optimizare transport naval; activități de mediu ș.a.


CSSD-UDJG 2020, cea de-a 8 a Ediție a Conferinței Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați s-a desfășurat în perioada 18-19 iunie 2020. Organizarea lucrărilor CSSD-UDJG 2020 în variantă online, reprezintă o noutate pentru organizatori, măsura fiind luată în contextul pandemiei COVID-19. Evenimentul științific a avut ca principal obiectiv prezentarea și dezbaterea rezultatelor cercetării studenților doctoranzi de la universități din țară și străinătate, realizarea unor parteneriate în domeniul cercetării, inovării și al transferului tehnologic.