UGAL

Având în vedere criza generată de virusul Covid-19, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, și Direcția pentru Agricultură Județeană Galați au încheiat un protocol de colaborare pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli locali. Astfel, în cadrul domeniului www.producatorilocali.ugal.ro, pus la dispoziție în mod gratuit pentru 6 luni de către Universitate, vor fi realizate pagini web care să permită producătorilor agricoli locali să primească comenzi on-line de la clienți, în vederea facilitării comercializării produselor agricole locale. 


În această perioadă de criză, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați încearcă să sprijine eforturile depuse de autoritățile naționale pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19. Pe 26 martie 2020, Universitatea a lansat o campanie de strângere a fondurilor necesare achiziționării unor APARATE MOBILE DE VENTILAȚIE, destinat tratării cazurilor grave cauzate de noul coronavirus SARS-CoV-2.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi vine în sprijinul personalului medical cu echipamente de protecție realizate prin imprimare 3D. În momentul de față se așteaptă avizarea acestor echipamente din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și se fac demersuri pentru încheierea unor parteneriate cu firme ce doresc să doneze materialele necesare pentru obținerea vizierelor și măștilor de protecție.


Salariații Universității „Dunărea de Jos” din Galați care în ultimele 14 zile au intrat în contact cu persoane venite din străinătate (indiferent de zonă) sunt rugați să-și întrerupă temporar activitatea (zile libere plătite, concediu de odihnă, concediu fără plată etc.), pentru următoarele zile până la împlinirea a 15 zile calendaristice de la data intrării în contact cu persoanele venite din străinătate.
 


20 Martie 2020 este ziua în care comunitatea academică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați sărbătorește 72 de ani de existență, prin apariția, atunci, a Facultății de îmbunătățiri funciare – primul pas către construirea acestui puternic centru de producere și promovare a științei, tehnologiei și culturii ce reunește, astăzi, 14 facultăți cu profiluri ce acoperă o mare diversitate de domenii. 


O echipă de cinci specialiști de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Științe și Mediu și Facultatea de Medicină și Farmacie a conceput un dezinfectant pe bază de alcool pentru uz individual. Acest dezinfectant ar putea reprezenta o variantă de rezervă în cazul în care stocul existent pe piață se va epuiza. 


Având în vedere contextul actual generat de epidemia de coronavirus, vă precizăm următoarele: Studenții din județul Galați pot depune dosarul pentru acordarea bursei sociale atât la secretariatele facultăților cât și online, la adresa de e-mail indicată de fiecare facultate;


Direcția Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a transmis următoarea Decizie privind aplicarea unor măsuri care se impun în situații excepționale în cadrul implementării Programului Operațional Capital Uman (POCU), precum și Instrucțiunea nr. 4/ 12.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 pentru a asigura o abordare la nivelul Organismelor Intermediare și al beneficiarilor cu privire la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 în contextul riscului de răspândire a infecției cu COVID-19, situație gestionată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.


Ministrul Educației și Cercetării a aprobat o nouă componență a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), organism de experți în cercetare cu rol important în evaluarea internă a universităților și în clasificarea departamentelor. CNCS analizează calitatea cercetării și poate propune retragerea acreditării unei întregi școli doctorale, dacă nu respectă standardele de calitate sau de etică profesională.


Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a validat joi, 12.03.2020, mandatele noilor decani, care vor intra în vigoare începând cu data de 16.03.2020.