UGAL

 

Comisia didactică şi de calitate
1. Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU – preşedintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. dr. Leonard DOMNIȘORU Arhitectură Navală
3. Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Conf. dr. Adrian LUPAȘC Economie și Administrarea Afacerilor
5. Prof. dr. Simona Mioara MARIN Educație Fizică și Sport
6. Prof. dr. habil. Claudiu MEREUŢĂ Educație Fizică și Sport
7. Prof. dr. ing. Florentina POTECAȘU Inginerie
8. Conf. dr. ing. Ștefan BALTĂ Inginerie
9. Vacant Inginerie
10. Conf. dr. ing. Dorinel Grigore EFTIMIE Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Prof. dr. habil. Alina Elena GANEA Litere
12. Prof. dr. Michaela PRAISLER Litere
13. Prof. dr. Alexandru CHIRIAC Medicină și Farmacie
14. Prof. dr. Doina Carina VOINESCU Medicină și Farmacie
15. Conf. dr. Gabriela GURĂU Medicină și Farmacie
16. Prof. dr. ing. habil. Iuliana BANU Știința și Ingineria Alimentelor
17. Vacant Transfrontalieră
18. Roxana Iuliana BÎCLEA, studentă Arte
19. Alexandru Claudiu ALBERT, student Istorie, Filosofie și Teologie
Comisia pentru bază materială, buget şi finanţe
1. Conf. dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ  – președintele comisiei Economie și Administrarea Afacerilor
2. Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
3. Prof. dr. Ancuța Daniela ȘARPE Economie și Administrarea Afacerilor
4. Conf. dr. Edit LUKACS Economie și Administrarea Afacerilor
5. Lector dr. Cătălin Vasile SAVU Educație Fizică și Sport
6. Ș. l. dr. chim. Alina Crina MUREȘAN Inginerie
7. Conf. dr. Răzvan DINICĂ Istorie, Filosofie și Teologie
8. Lect. dr. Daniela Elena ȘORCARU Litere
9. Conf. dr. Gabriela BĂLAN Medicină și Farmacie
10. Conf. dr. Victorița ȘTEFĂNESCU Medicină și Farmacie
11. Adrian Valentin NICULCEA, student Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
12. Cristina PLATON, studentă Economie și Administrarea Afacerilor
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
1. Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU – președintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Vacant Inginerie
3. Prof. dr. Gabriel BULANCEA Arte
4. Vacant Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Prof. dr. ing. habil. Marian GĂICEANU Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
6. Conf. dr. Luxița RÎȘNOVEANU Inginerie și Agronomie din Brăila
7. Vacant Istorie, Filosofie și Teologie
8. Prof. dr. Elizabet Mălina BERCIU COMAN Medicină și Farmacie
9. Prof. dr. Carmina Liana MUȘAT Medicină și Farmacie
10. Prof. dr. ing. habil. Iuliana APRODU Știința și Ingineria Alimentelor
11. Prof. dr. habil. Antoaneta ENE Științe și Mediu
12. Prof. dr. habil. Cătălina ITICESCU Științe și Mediu
13. Conf. dr. Alice Monica APRODU Științe și Mediu
14. Prof. dr. fiz. habil. Adrian CÎRCIUMARU Transfrontalieră
15. Vacant, student Științe și Mediu
16. Iurie DOGARU, student Transfrontalieră
17. Vacant, student AIESEC Galați
Comisia juridică şi de etică
1. Prof. dr. Gheorghe IVAN preşedintele comisiei Științe Juridice, Sociale și Politice
2. Lector dr. Adriana Iuliana STANCU Științe Juridice, Sociale și Politice
3. Vacant Științe Juridice, Sociale și Politice
4. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Conf. dr. ing. Sorin CIORTAN Inginerie
6. Ş. l. dr. ing. Diana Gina MUSCĂ Inginerie și Agronomie din Brăila
7. Prof. dr. habil. Alina Mihaela CĂLIN Medicină și Farmacie
8. Conf. dr. Alina PLEȘEA CONDRATOVICI Medicină și Farmacie
9. Vacant Arhitectură Navală
10. Prof. dr. habil. Anișoara POPA Transfrontalieră
Comisia pentru activitate studenţească şi probleme sociale
1. Mădălina CĂLMUC – președintele comisiei Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
2. Conf. dr. Tudor IOAN Arte
3. Conf. dr. ing. Cornelia TUDORIE Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU Inginerie
5. Prof. dr. ing. Florin POPESCU Inginerie
6. Ș. l. dr. ing. Valentin MEREUȚĂ Inginerie
7. Pr. Lector dr. Lucian Vasile PETROAIA Istorie, Filosofie și Teologie
8. Conf. dr. Claudia Simona ȘTEFAN Medicină și Farmacie
9. Igor ENACHI, student Educație Fizică și Sport
10. Costel NICA, student Inginerie
11. Adriana Maria BĂNICĂ, studentă Inginerie și Agronomie din Brăila
12. Andra IANCU, studentă Medicină și Farmacie
13. Vacant, student Medicină și Farmacie
14. Lucian Emanoil ONIȘOR, student Medicină și Farmacie
15. Carolina BĂLAN, studentă Transfrontalieră
16. Vacant, student Liga Studenților din UDJG
17. Răzvan Mihail IACOB, student Societatea Studenților Mediciniști din Galați
Comisia organizatorică şi Cancelaria Senatului
1. Conf. dr. Oana Magdalena CENAC – președintele Comisiei Litere
2. Vacant Litere
3. Conf. dr. Elena Lăcrămioara LISĂ Medicină și Farmacie
4. Conf. dr. Dragoș Cristian VOICU Medicină și Farmacie
5. Gabriel Mihăiță SILION Arhitectură Navală
6. Angela RIBINCIUC Cancelaria Senatului
7. Iuliana NECHITA Cancelaria Senatului