UGAL

 

Comisia didactică şi de calitate
1. Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU – preşedintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. dr. Leonard DOMNIȘORU Arhitectură Navală
3. Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Conf. dr. Adrian LUPAȘC Economie și Administrarea Afacerilor
5. Conf. dr. ec. Viorica IOAN Economie și Administrarea Afacerilor
6. Prof. dr. Simona Mioara MARIN Educație Fizică și Sport
7. Prof. dr. habil. Claudiu MEREUŢĂ Educație Fizică și Sport
8. Vacant Inginerie
9. Conf. dr. ing. Ștefan BALTĂ Inginerie
10. Conf. dr. ing. Dorinel Grigore EFTIMIE Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Prof. dr. habil. Alina Elena GANEA Litere
12. Prof. dr. Michaela PRAISLER Litere
13. Prof. dr. Doina Carina VOINESCU Medicină și Farmacie
14. Conf. dr. Gabriela GURĂU Medicină și Farmacie
15. Prof. dr. ing. habil. Iuliana BANU Știința și Ingineria Alimentelor
16. Roxana Iuliana BÎCLEA, studentă Arte
17. Vacant, student Istorie, Filosofie și Teologie
Comisia pentru bază materială, buget şi finanţe
1. Conf. dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ  – președintele comisiei Economie și Administrarea Afacerilor
2. Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
3. Prof. dr. Ancuța Daniela ȘARPE Economie și Administrarea Afacerilor
4. Conf. dr. Edit LUKACS Economie și Administrarea Afacerilor
5. Lector dr. Cătălin Vasile SAVU Educație Fizică și Sport
6. Ș. l. dr. chim. Alina Crina MUREȘAN Inginerie
7. Conf. dr. Răzvan DINICĂ Istorie, Filosofie și Teologie
8. Lect. dr. Daniela Elena ȘORCARU Litere
9. Conf. dr. Gabriela BĂLAN Medicină și Farmacie
10. Conf. dr. Victorița ȘTEFĂNESCU Medicină și Farmacie
11. Vacant, student Economie și Administrarea Afacerilor
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
1. Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU – președintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. dr. Gabriel BULANCEA Arte
3. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. habil. Marian GĂICEANU Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Vacant Inginerie și Agronomie din Brăila
6. prof. dr. Nicolae Cristian APETREI Istorie, Filosofie și Teologie
7. Prof. dr. Elizabet Mălina BERCIU COMAN Medicină și Farmacie
8. Prof. dr. Carmina Liana MUȘAT Medicină și Farmacie
9. Prof. dr. ing. habil. Iuliana APRODU Știința și Ingineria Alimentelor
10. Prof. dr. ing. Daniela BORDA Știința și Ingineria Alimentelor
11. Prof. dr. habil. Antoaneta ENE Științe și Mediu
12. Conf. dr. Alice Monica APRODU Științe și Mediu
13. Prof. dr. fiz. habil. Adrian CÎRCIUMARU Transfrontalieră
14. Conf. dr. Carmen ALEXANDRACHE Transfrontalieră
15. Vacant, student Științe și Mediu
16. Vacant, student Transfrontalieră
17. Vacant, student AIESEC Galați
Comisia juridică şi de etică
1. Prof. dr. Gheorghe IVAN – preşedintele comisiei Științe Juridice, Sociale și Politice
2. Lector dr. Adriana Iuliana STANCU Științe Juridice, Sociale și Politice
3. Prof. dr. Romeo IONESCU Științe Juridice, Sociale și Politice
4. Vacant Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Conf. dr. ing. Sorin CIORTAN Inginerie
6. Ş. l. dr. ing. Diana Gina MUSCĂ Inginerie și Agronomie din Brăila
7. Prof. dr. habil. Alina Mihaela CĂLIN Medicină și Farmacie
8. Conf. dr. Alina PLEȘEA CONDRATOVICI Medicină și Farmacie
9. Șef lucrari dr. ing. Eugen GĂVAN Arhitectură Navală
10. Prof. dr. chim. habil. Constantin APETREI Știinte și Mediu
11. Conf. dr. ing. Octavian MIRCEA Inginerie
Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
1. Mădălina CĂLMUC – președintele comisiei Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
2. Conf. dr. Tudor IOAN Arte
3. Conf. dr. ing. Cornelia TUDORIE Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. Florin POPESCU Inginerie
5. Ș. l. dr. ing. Valentin MEREUȚĂ Inginerie
6. Pr. Lector dr. Lucian Vasile PETROAIA Istorie, Filosofie și Teologie
7. Conf. dr. Claudia Simona ȘTEFAN Medicină și Farmacie
8. Igor ENACHI, student Educație Fizică și Sport
9. Costel NICA, student Inginerie
10. Vacant, student Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Vacant, student Medicină și Farmacie
12. Lucian Emanoil ONIȘOR, student Medicină și Farmacie
13. Vacant, student Transfrontalieră
14. Alexandru-Cosmin VLAD, student Liga Studenților din UDJG
15. Vacant, student Societatea Studenților Mediciniști din Galați
Cancelaria Senatului
1. Conf. dr. Oana Magdalena CENAC – președintele Comisiei Litere
2. Lector dr. Daniela BOGDAN Litere
3. Conf. dr. Elena Lăcrămioara LISĂ Medicină și Farmacie
4. Conf. dr. Dragoș Cristian VOICU Medicină și Farmacie
5. Gabriel Mihăiță SILION Arhitectură Navală
6. Angela RIBINCIUC Cancelaria Senatului
7. Iuliana NECHITA Cancelaria Senatului
Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare
1. Prof. dr. ing. habil. Liliana Celia RUSU – președintele Comisiei Inginerie
2. Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU Inginerie
3. Prof. dr. habil. Cătălina ITICESCU Știinte și Mediu
4. Vacant Transfrontalieră
5. Vacant Medicină și Farmacie
6. Prof. dr. ec. ing. Gheorghe-Adrian ZUGRAVU Transfrontalieră
7. Conf. dr. ing. Mariana-Carmelia BĂLĂNICĂ-DRAGOMIR Transfrontalieră
8. Vacant, student Medicină și Farmacie
9. Vacant, student Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email