UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii statelor terțe UE

 

Condiții generale. Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română și doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română.

Cetățeni străini din state membre UE și non-UE. Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al Uniunii Europene.

Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română.

Durata cursurilor anului pregătitor. Durata cursurilor anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 săptămâni) pentru studii universitare de licență/masterat/doctorat. Frecvența la cursurile de limbă română este obligatorie.

Perioada de depunere a dosarelor: 

 • 5 - 20 iulie 2021  - înscrieri online
 • 12 - 20 iulie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate
 • 1 - 10 septembrie 2021 - înscrieri online
 • 6 - 10 septembrie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar.

Taxa de școlarizare. Pentru cetățenii străini din statele membre UE și non-UE taxa de școlarizare este în valoare de 220 euro/lună.

Locație. Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

Actele necesare pentru cetățenii non UE:

 

Actele necesare pentru înscrierea la centrul special amenajat

Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat  vor depune un dosar tip plic care conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
   Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 • foaia matricolă – în copie conform cu originalul și traducerea autorizată a documentului original;
 • certificat de naștere – în copie și traducerea autorizată;
 • pașaport – în copie;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • 3 (trei) fotografii tip pașaport;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii - 2 copii;
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent).

Actele necesare pentru înscrierea online

Candidații care optează pentru transmiterea online a documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. vor atașa în copie scanată/fotografie, format *.jpeg. următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat și traducere autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;
   Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
 • foaia matricolă și traducere autorizată a documentului original;
 • certificat de naștere și traducere autorizată;
 • pașaport;
 • acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
 • fotografie tip pașaport;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 • declarație propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email