UGAL

Acte de studii în regim de urgenţă

Actele de studii se obţin, înainte de data la care expiră adeverinţa, la cerere, cu achitarea taxei de urgenţă de 200 lei RON.

Foi matricole la cerere

Foile matricole pentru promoţiile 1983-1995, se eliberează la solicitarea absolvenţilor.

Cererea adresată domnului Rector însoţită de copia diplomei se depune la registratura Universităţii sau la secretariatul facultăţii absolvite.

Foile matricole se eliberează la biroul Acte de studii.

Programe analitice

Programele analitice se eliberează numai la solicitarea absolvenţilor.

Cererea adresată domnului Rector însoţită de copia foii matricole se depune la registratura Universităţii sau la biroul Acte de studii.

Se achită taxă în valoare de 100 RON.
 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email