UGAL

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studii terminali, va fi transmisă de către facultăţi Direcției Generale Secretariat în vederea aprobării în Consiliul de administrație.
 
Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2016 – 2017, corespunzătoare normei de bază sunt:

 

Conform cu OMECTS nr. 5559 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art. 1 alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin  40 de zile lucrătoare”.
 
Zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute de Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2012 sunt:
  • 30 noiembrie 2016;
  • 1 decembrie 2016, 25 decembrie 2016 și 26 decembrie 2016;
  • 1 ianuarie 2017, 2 ianuarie 2017 şi 24 ianuarie 2017;
  • 16 aprilie 2017 și 17 aprilie 2017 (prima și a doua zi de Paște);
  • 4 iunie 2017 și 5 iunie 2017 (prima și a doua zi de Rusalii);
  • 15 august 2017.

 

Aprobată în ședința Senatului UDJG din data de 14 aprilie 2016

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email