UGAL Logo

UGAL

Proceduri înscriere 
Documente necesare 
Datele de contact furnizate de către facultăți 

Vă informăm că anul universitar 2022/2023 începe în data de 03.10.2022, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 94/22.02.2022, art. 1, Anexa 1.

Înscrierea studenților în anul universitar 2022/2023 se face în perioada 26.09.2022 – 07.10.2022, indiferent de anul de studiu.

Bursierii statului român sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare

Pentru încasarea taxelor la formele de învățământ: cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă, studenții plătesc taxele în perioada 26.09.2022 – 14.10.2022 astfel:

 • taxa de înmatriculare în anul I, pentru studenții de la forma de finanțare buget, în cuantum de 100 lei;
 • taxa de școlarizare, pentru studenții de la forma de finanțare cu taxă, tranşa I - 50%, conform contractului de studii.

Punctele de încasare a taxelor:

A. Numerar și POS:

 • corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);
 • corpul D din str. Domnească nr. 111;
 • corpul I,  sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61;
 • sediul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila din Calea Călărașilor nr. 29, sala E1.

B. POS:

 • la sediul facultăților: MF (Corp MG, str. Eroilor nr. 34), ACIEE, DSA;
 • la Centrul Suport Buzău (str. Hangarului nr. 8).

Programul casieriilor pentru încasarea taxelor (26.09.2022-14.10.2022) și al punctelor de înscriere (26.09.2022-07.10.2022):

26.09.2022-30.09.2022 8.30-15.30 Casierie și puncte de înscriere
01.10.2022-02.10.2022 9.00-15.00
03.10.2022-06.10.2022 8.30-15.30
07.10.2022 9.00-15.00
10.10.2022-13.10.2022 8.30-15.30 Casierie
14.10.2022 9.00-15.00

Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat de secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2022-2023, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF, ID sau FR), taxă de școlarizare.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email