UGAL

 

Lista anexelor la REGULAMENTUL INSTITUŢIONAL al IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare în cadrul  şcolilor doctorale:

Anexa 1. Domenii de studii universitare de doctorat (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat)

Anexa 2. Cerere de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat (https://www.admitere.ugal.ro/doctorat/inscriere-doctorat/acte-necesare-inscrierii-doctorat)

Anexa 3. Fişă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat (https://www.admitere.ugal.ro/doctorat/inscriere-doctorat/acte-necesare-inscrierii-doctorat)

Anexa 4. Contract de studii universitare de doctorat (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/contracte-cadru-studii-doctorale)

Anexa 5. Cerere de prelungire a duratei studiilor doctorale (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/procedura-operationala-privind-modul-de-acordare-a-perioadelor-de-extindere-a-duratei-activitatii-studentului-doctorand)

Anexa 6. Cerere de întrerupere a studiilor doctorale (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/procedura-operationala-privind-modul-de-acordare-a-perioadelor-de-extindere-a-duratei-activitatii-studentului-doctorand)

Anexa 7. Cerere de revenire din întrerupere în stagiul doctoral (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/procedura-operationala-privind-modul-de-acordare-a-perioadelor-de-extindere-a-duratei-activitatii-studentului-doctorand)

Anexa 8. Program individual de studii universitare de doctorat (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale)

Anexa 9. Raport anual de activitate a studentului-doctorand (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale)

Anexa 10.  Proces-verbal de susţinere a raportului de cercetare ştiinţifică (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale)

Anexa 11. Cerere de schimbare a titlului tezei de doctorat (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale)

Anexa 12. Model de acord de cotutelă (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/model-de-acord-de-cotutela)

Anexe la metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat (https://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustinere-publica-teza-doctorat-legislatie-si-formulare)

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email