UGAL

Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011)
HG nr. 134/2016 pentru modificarea si completarea Codului studiilor universitare de doctorat 
Ordinul de ministru nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor 
Ordinul nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
Metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Informare privind susținerea tezei de doctorat

 
Anexe la metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat:

Documente necesare la deplasarea referentilor externi in vederea participarii la sustinerea tezei:

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email