UGAL

Alte taxe și servicii în anul universitar 2019-2020
Taxe grade didactice în anul universitar 2017-2018
Taxe grade didactice în anul universitar 2016-2017