UGAL

Mobilitatea studenților poate fi:

O perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră

  • perioada de studiu în străinătate poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu;
  • perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru absolvirea primului ciclu (studii de licență sau echivalent), a ciclului al doilea (studii de masterat sau echivalent) și a ciclului al treilea sau de doctorat.

Un stagiu (program de practică) în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant

  • stagiile de practică la un loc de muncă în străinătate sunt sprijinite, de asemenea, pe durata primului ciclu, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea ciclu de studii și în termen de maximum un an de la absolvire;
  • stagiile de practică pot include „stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice” („assistantships”).
  • ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.
 

Learning Agreement for Studies
Learning Agreement for Traineeships
How to use the Learning Agreement for Studies
How to use the Learning Agreement for Traineeships

 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email