UGAL

 

Înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master 
Înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă ciclul I/ II de studii universitare de licenţă / de master 
Înscrierea on-line în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET / TAXĂ, în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă, ciclul I/ II de studii universitare de licenţă/ de master 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email