UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului „ReCoNnect: Research Communication for active learning” acronim: ReCoNnect 2, contract de finanțare nr. 101061680 — ReCoNnect 2.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului Erasmus + KA2, „Bridging the Social: Social Engineering and Social Innovation across Europe” - BRIDGE,  nr. contract 21PCS0007 (2021-1-BE01-KA220-HED-000032153).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul: CBHE action South Mediterranean Tunisian Maintenace Centre of Excellence/SM-TMC/618718-EPP-1-2020-TN-EPPKA2-CBHE-JP.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „ReCoNnect: Research Communication for active learning” acronim: ReCoNnect 2, contract de finanțare nr. 101061680 — ReCoNnect 2.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, cu titlul: „Bridging the Social: Social Engineering and Social Innovation across Europe” - BRIDGE,  nr. contract 21PCS0007 (2021-1-BE01-KA220-HED-000032153).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „ReCoNnect: Research Communication for active learning” acronim: ReCoNnect 2, contract de finanțare nr. 101061680 — ReCoNnect 2.


În urma desfăşurării procedurii de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu solicitanți eligibili agenţi economici, pentru depunerea unei cereri de finanţare în cadrul competiței din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), sunt declaraţi eligibili ofertanţi din documentul anexat..


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități între țările Programului, contract de finanțare nr. 2021-1-RO01-KA131-000003194.


În vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual, respectiv pentru redactarea și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul competiței din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului cu titlul: „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, ID 536/2021, contract de finanțare 12 PFE/30.12.2021.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email