UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlu: ”Transfer de cunoştinţe privind creşterea eficienţei energetice şi sisteme inteligente de putere” CRESC-INTEL - cod SMIS 105803.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță înființarea următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale în cadrul proiectului cu titlul ”Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations” (HEET II), finanțat prin Grant Agreement nr. 899469/2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul ”Transfer de cunoştinţe privind creşterea eficienţei energetice şi sisteme inteligente de putere” CRESC-INTEL - cod SMIS 105803.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor  în cadrul proiectului ''Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations” (HEET II), finanțat prin Grant Agreement nr. 899469/2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul ”Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations” (HEET II), finanțat prin Grant Agreement nr. 899469/2020


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunarea, REXDAN”, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organimei, în cadrul proiectului cu titlul: ”Transfer de cunoştinţe privind creşterea eficienţei energetice şi sisteme inteligente de putere” (CRESC-INTEL), desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Competiţia POC-A1-A1.2.3-G-2015), cod SMIS 105803.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță selecția pentru completarea grupului țintă - studenți în cadrul proiectului  POCU/379/6/21/124635, cu titlul ''Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV".