UGAL

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați anunță înființarea unui post în afara organigramei, în cadrul proiectului DRP/C/92/13.10.2020 "Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice."


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I pentru persoanele admise în urma desfășurării procesului de recrutare și selecție personal, în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN", cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I și programarea intereviurilor pentru persoanele admise în cadrul procesului de recrutare și selecție personal, în proiectul: "Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice".


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați consemnează rezultatele etapei a doua a procesului de selecție în vederea angajării, în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de partener, alături de Universitatea Tehnică de Construcții București, anunță Conferința de deschidere a proiectului POCU/379/6/21/124651, având titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței mucii actuale”.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță înființarea următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN", cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați consemnează rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează selecția în vederea angajării, în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați organizează selecția în vederea angajării, în cadrul proiectului: "Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice".


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță anularea procedurii de recrutare și selecție în cadrul proiectului cu titlul: ”Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice”, finanțat prin contractul DRP/3095/03.08.2020, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară, prin publicarea anunțului de recrutare și selecție pe site-ul www.ugal.ro.