UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță demararea procedurii de selecție și recrutare a personalului  pentru ocuparea postului de expert formare antreprenorială în cadrul proiectului: "Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC)", MySMIS 123847.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță continuarea selecției în mediul on-line a grupului țintă - cadre didactice în cadrul proiectului  POCU/379/6/21/124635, cu titlul "Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV". 


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare si selectie in cadrul proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s.”


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare si selectie in cadrul proiectului „Competente și aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate”, POCU/464/3/12/128219, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare si selectie in cadrul proiectului „Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD” cod SMIS 2014+ 123322, conform contractului de finantare, nr. 253/2019".


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul:  „Competente și aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate”, cod POCU/464/3/12/128219.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „Competente și aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate”, POCU/464/3/12/128219, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.