UGAL

Aiordăchioaie Dorel (avere, interese)
Aiordăchioaie Dorel 2 (avere, interese)
Aiordăchioaie Dorel 3 (avere, interese)
Andrei Mihaela (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona 2 (avere, interese)
Antofi Eugenia-Simona 3 (avere, interese)
Apetrei Nicolae Cristian (avere, interese)
Aramă Petrică-Cătălin (avere, interese)
Baltă Ștefan (avere, interese)
Baltă Ștefan 2 (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena 2 (avere, interese)
Bahrim Gabriela-Elena 3 (avere, interese)
Balănică-Dragomir Mariana-Carmelia (avere, interese)
Balănică-Dragomir Mariana-Carmelia 2 (avere, interese)
Balănică-Dragomir Mariana-Carmelia 3 (avere, interese)
Bălbărau Mariana (avere, interese)
Barbu Marian (avere, interese)
Barbu Marian 2 (avere, interese)
Barbu Marian 3 (avere, interese)
Barbu Marian 4 (avere, interese)
Barbu Marian 5 (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis (avere, interese)
Bărbuță-Mișu Nicoleta (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis (avere, interese)
Bedrosian Monica Alis 2 (avere, interese)
Bentea T. Cristina-Corina (avere, interese)
Bichescu Adina-Florentina (avere, interese)
Bichescu Cezar-Ionuț (avere, interese)
Bichescu Cezar-Ionuț 2 (avere, interese)
Bichescu Cezar-Ionuț 3 (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura 2 (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura 3 (avere, interese)
Bogdan Daniela Aura 4 (avere, interese)
Braniște Gheorghe (avere, interese)
Bulancea Gabriel (avere, interese)
Bulancea Gabriel 2 (avere, interese)
Bulancea Gabriel 3 (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor 2 (avere, interese)
Burghilă Adrian Nicușor 3 (avere, interese)
Burlui Marius-Silviu (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 1 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 2 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 3 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 4 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 5 (avere, interese)
Buruiană Daniela-Laura 6 (avere, interese)
Căpățînă Alexandru (avere, interese)
Căpraru-Ilie Antoaneta (avere, interese)
Cardaș Costel-Mihai (avere, interese)
Cardaș Costel-Mihai 2 (avere, interese)
Cartaș Viorel-Laurențiu (avere, interese)
Celmare Valerica (avere, interese)
Celmare Valerica 2 (avere, interese)
Celmare Valerica 3 (avere, interese)
Celmare Valerica 4 (avere, interese)
Celmare Valerica 5 (avere, interese)
Chirilă Simona-Adina (avere, interese)
Chiscop Iulia (avere, interese)
Chiscop Iulia 2 (avere, interese)
Cioromele Gabriela Alina (avere, interese)
Ciortan Sorin (avere, interese)
Cociu Elena (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica 2 (avere, interese)
Cocu Iulia Veronica 3 (avere, interese)
Codrescu Carmen (avere, interese)
Constantinescu Lilica Elena (avere, interese)
Coștoi Costică (avere, interese)
Cristache Nicoleta (avere, interese)
Crînganu Jenică (avere, interese)
Crînganu Jenică 2 (avere, interese)
Crînganu Jenică 3 (avere (rectificativa))
Crînganu Jenică 4 (avere, interese)
Crînganu Jenică 5 (avere, interese)
Crînganu Jenică 6 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 2 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 3 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 4 (avere, interese)
Daghie Dragoș-Mihail 5 (avere, interese)
David Cristian Laurentiu (avere, interese)
Dănăilă Marian 1 (avere, interese)
Dănăilă Marian 2 (avere, interese)
Dănăilă Marian 3 (avere, interese)
Dimofte Constantina (avere, interese)
Dinică Rodica-Mihaela (avere, interese)
Dinu Ciprian-Adrian (avere, interese)
Dobrea Lidia 1 (avere, interese)
Dobrea Lidia 2 (avere, interese)
Dobrea Lidia 3 (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida 2 (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida 3 (avere, interese)
Drăgan Adela-Aida 4 (avere (rectificativă)
Drăgan Adela-Aida 5 (avere (rectificativă 2))
Drăgan Nicușor (avere, interese)
Dumitrascu Adrian (avere, interese)
Earar Kamel (avere, interese)
Frigioiu Camelia-Mirela (avere, interese)
Gasparotti Carmen-Marilena (avere, interese)
Gavrilă Gabriela-Mioara (avere, interese)
Găvan Eugen (avere, interese)
Georgescu Puiu-Lucian (avere, interese)
Georgescu Constantin (avere, interese)
Georgescu Constantin 2 (avere, interese)
Georgescu Constantin 3 (avere, interese)
Ghencea Sorin 1 (avere, interese)
Ghencea Sorin 2 (avere, interese)
Ghencea Sorin 3 (avere, interese)
Ghisman Viorica (avere, interese)
Ghisman Viorica (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 2 (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 3 (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 4 (avere, interese)
Goanță Adrian-Mihai 5 (avere, interese)
Grigoraș Corina (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria 1 (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria 2 (avere, interese)
Grigorași Marina-Victoria 3 (avere, interese)
Gurau Gabriela (avere, interese)
Honceriu Gica (avere, interese)
Horghidan Radu-Andrei (avere, interese)
Iconomescu Teodora Mihaela (avere, interese)
Iconomescu Teodora Mihaela 2 (avere, interese)
Ifrim Nicoleta (avere, interese)
Iordan Daniel-Andrei (avere, interese)
Istrati Daniela Ionela (avere, interese)
Jâscanu Veronica (avere, interese)
Luparu Camelia (avere, interese)
Lisa Elena Lacramioara (avere, interese)
Man Otilia-Rica (avere, interese)
Manolache Gabriel-Marian (avere, interese)
Mardar Antoanela-Marta (avere, interese)
Mareș Nicușoara (avere, interese)
Mareș Nicușoara 2 (interese
Marin Simona-Mioara (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 2 (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 3 (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 4 (avere (rectificativă))
Matei Madalina Nicoleta 5 (avere, interese)
Matei Madalina Nicoleta 6 (avere, interese)
Matic Andreea-Elena (avere, interese)
Mazuru Alina Genoveva (avere, interese)
Mereuță Elena (avere, interese)
Mereuță Elena 2 (avere, interese)
Mereuță Elena (rectificativă) (avere)
Mereuță Elena 3 (avere, interese)
Micu Adrian (avere, interese)
Micu Adrian 2 (avere, interese)
Micu Adrian 3 (avere, interese)
Micu Adrian 4 (avere, interese)
Micu Adrian 5 (avere, interese)
Mihail Rarița (avere, interese)
Modiga Alina (avere, interese)
Modiga Aurelia Daniela (avere, interese)
Moraru Luminița (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 2 (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 3 (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 4 (avere, interese)
Muntean Mihaela-Carmen 5 (avere, interese)
Munteanu Traian George (avere, interese)
Munteanu Traian George 2 (avere, interese)
Munteniță Cristian (avere, interese)
Munteniță Cristian 2 (avere, interese)
Munteniță Cristian 3 (avere, interese)
Nanu Liliana (avere, interese)
Nanu Liliana 2 (avere, interese)
Nanu Liliana 3 (avere, interese)
Nanu Liliana 4 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora  (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 2 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 3 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 4 (avere, interese)
Necula Gina-Aurora 5 (avere, interese)
Niță Teodor 1 (avere, interese)
Niță Teodor 2 (avere, interese)
Niță Teodor 3 (avere, interese)
Niță Teodor 4 (avere, interese)
Niță Teodor 5 (avere, interese)
Oprea Delia-Andreea (avere, interese)
Oprea Lucian (avere, interese)
Opriș Cornelia (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia 1 (avere, interese)
Păcularu-Burada Alina (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia 2 (avere, interese)
Pădurean Doina Eugenia 3 (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin 2 (avere, interese)
Paraipan Iulian Cătălin 3 (avere, interese)
Paraschiv Catuța (avere, interese)
Petrescu Adriana (avere, interese)
Petrea George (avere, interese)
Petroaia Lucian-Vasile (avere, interese)
Pîrvu Relu (avere, interese)
Pleșea-Condratovici Alina (avere, interese)
Podaru Geanina-Marcela (avere, interese)
Popa Gabriel-Valeriu (avere, interese)
Popescu Gabriel (avere, interese)
Popescu Gabriel 2 (avere, interese)
Popescu Gabriel 3 (avere, interese)
Popescu Gabriel 4 (avere, interese)
Pripoaie Rodica (avere, interese)
Pripoaie Rodica 2 (avere, interese)
Pripoaie Rodica 3 (avere (rectificativă))
Rîmniceanu Mirela (avere, interese)
Râpeanu Gabriela (avere, interese)
Rotaru Daniela-Mioara (avere, interese)
Rusu Carmen-Cătălina (avere, interese)
Rusu Carmen-Cătălina (avere, interese)
Rusu Eugen-Victor-Cristian (avere, interese)
Șarpe Daniela-Ancuța (avere, interese)
Sîrbu Carmen Gabriela (avere, interese)
Schin George-Cristian (avere, interese)
Schin George-Cristian 2 (avere, interese)
Schin George-Cristian 3 (avere, interese)
Schin George-Cristian 4 (avere, interese)
Schin George-Cristian 5 (avere, interese)
Scutelnicu Elena (avere, interese)
Scutelnicu Elena 2 (avere, interese)
Scutelnicu Elena 3 (avere, interese)
Scutelnicu Elena 4 (avere, interese)
Simionescu Ionela (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana 2 (avere, interese)
Șoagăr Cristina-Loredana 3 (avere, interese)
Șolea Răzvan-Constantin (avere, interese)
Susac Florin (avere, interese)
Stan S. Steluța (avere, interese)
Stanciu Silvius 1 (avere, interese)
Stanciu Silvius 2 (avere, interese)
Stanciu Silvius 3 (avere, interese)
Stanciu Silvius 4 (avere, interese)
Stancu Adriana-Iuliana (avere, interese)
Stănciuc Nicoleta (avere, interese)
Stoica Maricica (avere, interese)
Ștefan Claudia-Simona (avere, interese)
Ștefanescu Ana (avere, interese)
Sternatis Valentina (avere, interese)
Sternatis Valentina 2 (avere, interese)
Sternatis Valentina 3 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 2 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 3 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 4 (avere, interese)
Talaghir Laurențiu-Gabriel 5 (avere, interese)
Talpău Elena (avere, interese)
Țigău Nicolae (avere, interese)
Tiutiuca Carmen (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 2 (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 3 (avere, interese)
Toma Alexandra-Monica 4 (avere, interese)
Toma Simona-Valeria (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 2 (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 3 (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 4 (avere, interese)
Tuluș Arthur-Viorel 5 (avere, interese)
Tutunaru Dana (avere, interese)
Ursachi Lenuța 1 (avere, interese)
Ursachi Lenuța 2 (avere, interese)
Ursachi Lenuța 3 (avere, interese)
Uzuneanu Krisztina (avere, interese)
Vasilache Cristina (avere, interese)
Vlad Ciprian (avere, interese)
Voinescu Doina Carina (avere, interese)
Voncilă Mioara (avere, interese)
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email