UGAL

Activitatea de cercetare ştiinţifică se derulează la nivel instituțional prin proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, câștigate prin competiții sau în parteneriat cu mediul economic, care au teme cuprinse în  programele de cercetare ale universităţii, facultăţilor, departamentelor și ale centrelor de cercetare/creație artistică, în acord cu strategia și direcțiile de cercetare dezvoltate în universitate, inclusiv tematici ale programelor de cercetare ştiinţifică doctorală sau postdoctorală. 

 

Programe internaţionale

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email