UGAL

Proces verbal din data de 28.09.2020 privind consemnarea rezultatului pentru alegerea membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG cu drept de vot pentru mandatul 2020-2024

Proces verbal din data de 28.09.2020 privind consemnarea rezultatului pentru alegerea studenţilor doctoranzi în Consiliul pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG pentru mandatul 2020-2024

Hotărâre de Senat nr. 115: aprobarea Metodologiei de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD-UDJG și Calendarului aferent acestuia, pentru mandatul 2020-2024. (Anexa 1 și Anexa 2)

Anexa 1 la Hotărârea de Senat nr. 115: Metodologia de desfășurare a procesului de constituire a consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD-UDJG, pentru mandatul 2020 - 2024

Anexa 2 la Hotărârea de Senat nr. 115: Calendarul de desfășurare a procesului de constituire a consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD-UDJG pentru mandatul 2020 - 2024

Cerere pentru a deveni membru al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat CSUD de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi [descarcă]

Cerere pentru student-doctorand pentru a deveni membru al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat CSUD de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi [descarcă]

Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosarul întocmit pentru a deveni membru al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat CSUD de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi [descarcă]

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email