UGAL

 

 1. Calendarul concursului (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 50/28 mai 2024)
 2. Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, perioadă nedeterminată
 3. Lista posturilor vacante vezi şi Monitorul Oficial, anunț ziar
 4. Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată
 5. Comisiile de contestații 
 6. Situația privind avizul biroului juridic cu privire la dosarele de concurs ale candidaţilor înscriși la concursul pentru ocuparea unui post didactic pe durată nedeterminată
 7. Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante 
 8. Criterii specifice privind ocuparea posturilor vacante stabilite de facultăţi pe perioadă nedeterminată
 9. Lista documentelor necesare
 10. Formulare înscriere concurs
 11. Model machetă MEC
 12. Documente finalizare concurs
 13. Procedura pentru susținerea online a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 14. Modalitatea de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email