UGAL

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat


Perioade de activitate și concediu pentru cadre didactice, corespunzătoare normei de bază:


Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de Legea nr.147/2012 pentru modificarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2012:

  • 30 noiembrie 2015;
  • 1 decembrie 2015, 25 decembrie 2015 și 26 decembrie 2015;
  • 1 ianuarie 2016 și 2 ianuarie 2016;
  • 12 aprilie 2016 și 13 aprilie 2016 (prima și a doua zi de Paște);
  • 1 mai 2016;
  • 31 mai 2016 și 1 iunie 2016 (prima și a doua zi de Rusalii);
  • 15 august 2016.

Aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 11 iunie 2015
și în ședința Senatului UDJG din data de 18 iunie 2015

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email