UGAL

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studii terminali, va fi transmisă de către facultăţi Direcției Generale Secretariat în vederea aprobării în Consiliul de Administrație.
 
Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2017 – 2018, corespunzătoare normei de bază sunt:

 

Conform cu OMECTS nr. 5559 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art. 1 alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin  40 de zile lucrătoare”.
 
Zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează prevăzute de Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 din 13 octombrie 2016:
  • 30 noiembrie 2017;
  • 1 decembrie 2017, 25 decembrie 2017 și 26 decembrie 2017;
  • 1 ianuarie 2018, 2 ianuarie 2018 și 24 ianuarie 2018;
  • 8 aprilie 2018 și 9 aprilie 2018 (prima și a doua zi de Paște);
  • 1 mai 2018;
  • 27 mai 2018 și 28 mai 2018 (prima și a doua zi de Rusalii);
  • 1 iunie 2018;
  • 15 august 2018.
 
Aprobată în ședința Senatului UDJG din 24 februarie 2017
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email