UGAL

Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie şi funcţionează în temeiul Legii învățământului superior nr. 199/2023 şi al Cartei Universităţii, ca organism colectiv de conducere. Senatul este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi este prezidat de către Preşedintele Senatului.

Componenţa şi mărimea Senatului universitar sunt stabilite prin Carta Universităţii, astfel încât să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. Senatul universitar este învestit cu garantarea şi exercitarea, în condiţiile legii, a autonomiei universitare şi a libertăţii academice.

Principalele probleme supuse dezbaterii Senatului privesc strategia evoluţiei Universităţii, regulamentele şi metodologiile de organizare şi funcţionare, asigurarea calităţii activităţii didactice şi ştiinţifice, bugetul şi execuţia bugetară, structura academică. Pentru aceasta, Senatul coordonează structurile academice şi conduce, prin acte normative şi decizii, structura administrativă.

Regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi pentru toate persoanele şi organismele de conducere din Universitate. Persoanele cu funcţii de conducere executivă şi administrativă din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi au obligaţia de a răspunde la interpelările membrilor Senatului. 
 DSC00261 bun
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email