UGAL

La Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi bursele şi alte forme de sprijin material se acordă tuturor studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă, indiferent de forma de finanţare, în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor universitare.
Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea criteriilor stabilite de către facultăţi.

Studentă pictând
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email