UGAL

Colectivul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor anunţă cu regret că, pe 10 septembrie 2021, domnul Profesor universitar doctor Negoescu Gheorghe a încetat din viață, la vârsta de 66 de ani. Profesorul Negoescu Gheorghe a contribuit la creearea Facultăţii de Ştiinţe Economice și Administrative precum și la consolidarea prestigiului şcolii economice în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați pe plan naţional dar și internațional.


În ziua de 26 August 2021, a încetat din viaţă domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN, Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 1996-2004. Domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Emil CONSTANTIN s-a născut în Galaţi, în data de 06.10.1942. A absolvit Liceul Vasile Alecsandri în anul 1960, iar în perioada 1960-1965 a urmat cursurile Institutului Politehnic Galaţi, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, finalizând studiile ca șef de promoție.


Colectivul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila anunţă cu regret că pe 6 August 2021, domnul conferenţiar universitar doctor Gheorghe Marin a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate.


În data de 12 aprilie 2021, comunitatea academică gălățeană a aflat cu durere de pierderea unuia dintre cei mai valoroși membri. Un om de o calitate morală deosebită, doamna conferențiar dr. Gabriela Iuliana Colipcă-Ciobanu a fost și rămâne un exemplu de profesionalism, implicare și dedicare pentru toți cei care au cunoscut-o.


Cu sufletele pline de mâhnire, colectivul de Pescuit și Acvacultură din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor vă aduce la cunoștință trecerea în neființă a Domnului Profesor Emerit dr. ing. Mircea Răuță – OM si DASCAL care a contribuit la formarea multor generaţii de specialişti care au activat şi activează în acvacultura românească.


Pe 7 aprilie 2021 o veste tristă a îndurerat comunitatea academică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesorul universitar dr. ing. Constantin Gheorghiu, membru marcant al corpului didactic, a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate. Ingineria gălăţeană a pierdut un  dascăl cu vocaţie,  un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, un mentor subtil si dedicat, un specialist de mare valoare cu o rară capacitate de a stimula, motiva şi îndruma, coleg de nădejde, un prieten.


Doamna prof. dr. Magda Enid Beșchia ne-a părăsit în ziua de 25.11.2020 plecând în lumea celor drepți cu discreție și demnitate. Născută la Brăila la 12.08.1931 a fost primul copil al familiei Ștefănescu. Școala a urmat-o la Brăila iar studiile universitare la Cluj la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Chimie, specializarea Chimie – Fizică, fiind absolventă în anul 1954. Din anul 1956 s-a angajat la Facultatea I.A.T.P din cadrul Institului politehnic Galați și a trecut prin toate treptele ierarhice universitare până la obținerea titlului de profesor universitar. Doamna profesor a editat și a predat mai multe cursuri universitare printre care Chimia și Biochimia pestelui, Chimie organică, Compuși naturali.


S-a stins din viață CONSTANTIN FROSIN (1952-2020), fost profesor dr. în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, unul dintre cei mai importanți traducători români ai limbii franceze, scriitor, editor, mare francofon și francofil. Activitatea la „Dunărea de Jos” a debutat la 1 octombrie 1993, ca lector titular, iar în 2000 a susținut teza de doctorat cu titlul: "Schimbarea limbii, schimbarea scriiturii?"– coordonator Preşedintele Academiei Române, Academician prof. dr. Eugen Simion.

În data de 3 iunie 2020 a încetat din viaţă domnul Prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu, remarcabilă personalitate a învățământului naval gălățean. Absolvent al primei promoţii (1951-1956) de la Facultatea de Construcţii Navale a Institutului Mecano-Naval din Galaţi, întreaga activitate a domnului profesor Liviu Dan Stoicescu, de peste 45 ani (1957-2003), s-a desfăşurat în spaţiul academic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, contribuind în mod activ la pregătirea specialiştilor în domeniul construcţiilor navale din ţară, precum şi la cercetarea în domeniul arhitecturii navale prin colaborările cu ICEPRONAV Galaţi, Registrul Naval Român şi alte companii de profil.


Colega noastră conf. dr. ing. Valeria MIRON ne-a părăsit în ziua de 17 februarie 2020, plecând în lumea celor drepți cu discreție și demnitate. Cadru didactic riguros și devotat, doamna conferențiar dr. ing. Valeria Miron a fost călăuză în domeniul Transferului de căldură și masă pentru zeci de generații de studenți de la specializarea Mașini Termice. A fost un exemplu de generozitate și modestie atât pentru studenți dar și pentru generațiile tinere de doctoranzi din Departamentul de Sisteme și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Inginerie.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email