UGAL

S-a stins din viață CONSTANTIN FROSIN (1952-2020), fost profesor dr. în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, unul dintre cei mai importanți traducători români ai limbii franceze, scriitor, editor, mare francofon și francofil. Activitatea la „Dunărea de Jos” a debutat la 1 octombrie 1993, ca lector titular, iar în 2000 a susținut teza de doctorat cu titlul: "Schimbarea limbii, schimbarea scriiturii?"– coordonator Preşedintele Academiei Române, Academician prof. dr. Eugen Simion.

În data de 3 iunie 2020 a încetat din viaţă domnul Prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu, remarcabilă personalitate a învățământului naval gălățean. Absolvent al primei promoţii (1951-1956) de la Facultatea de Construcţii Navale a Institutului Mecano-Naval din Galaţi, întreaga activitate a domnului profesor Liviu Dan Stoicescu, de peste 45 ani (1957-2003), s-a desfăşurat în spaţiul academic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, contribuind în mod activ la pregătirea specialiştilor în domeniul construcţiilor navale din ţară, precum şi la cercetarea în domeniul arhitecturii navale prin colaborările cu ICEPRONAV Galaţi, Registrul Naval Român şi alte companii de profil.


Colega noastră conf. dr. ing. Valeria MIRON ne-a părăsit în ziua de 17 februarie 2020, plecând în lumea celor drepți cu discreție și demnitate. Cadru didactic riguros și devotat, doamna conferențiar dr. ing. Valeria Miron a fost călăuză în domeniul Transferului de căldură și masă pentru zeci de generații de studenți de la specializarea Mașini Termice. A fost un exemplu de generozitate și modestie atât pentru studenți dar și pentru generațiile tinere de doctoranzi din Departamentul de Sisteme și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Inginerie.


Colectivul Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică, profund îndurerat pentru pierderea unui mentor, coleg și prieten iubit, își înalță ruga către cer, alături de familia îndurerată a marelui profesor Emil CEANGĂ, pentru iertare și odihnă veșnică. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 12 februarie 2020, ora 12.00, la Biserica Sf. Sofia din Galați, după care cortegiul va porni către Cimitirul „Eternitatea”.


Doamna Profesor Doctor Virginia LUCATELLI VEJA, nu putem folosi timpurile trecutului când vorbim despre dumneavoastră. Spiritul dumneavoastră deschis, plin de vioiciune, face ca acest moment greu să ne unească într-o mică gintă francofonă. Sunteți aici, în memoria noastră. Suntem cu dumneavoastră, studenți, profesori de limba și literatura franceză pe care i-ați îndrumat, colegi de breaslă – prieteni peste timp și peste greutăți inerente profesiei. Ne-ați deschis un drum pe care pășim și care nu are sfârșit.


Născut la data de 15 decembrie 1941, Marin Iordan a fost un renumit fizician şi profesor.

A absolvit Facultatea de Fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1964). Între anii 1964 – 1965 a lucrat ca şef de laborator la Catedra de Fizică şi Electrotehnică a Institutului Politehnic din Galaţi, mai apoi ca preparator (1965-1967) şi asistent universitar (1967-1975). În anul 1975 promovează pe postul de şef lucrări la Catedra de Fizică a Universităţii din Galaţi, iar în anul 1990 devine conferenţiar universitar la aceeaşi catedră.  


S-a stins din viață domnul prof. univ. dr. doc. ing.  Florea OPREA, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați între anii 1981 și 1988.

Născut în satul Buciumeni, județul Ilfov, la 15 octombrie 1926, profesorul  Florea Oprea a absolvit Institutul Politehnic din București, devenind licențiat în 1951. În 1960 a obținut titlul de doctor inginer și în 1971 titlul de doctor docent în științe tehnice la Politehnica din București.


Pe data de 15 decembrie 2019 a încetat din viaţă doamna conf. dr. chim. Maricica Popescu, un respectat şi iubit membru al corpului profesoral de la fosta Facultate de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, absolventă a  Facultăţii de Chimie, Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1959.


Această toamnă însorită a devenit brusc gri şi apăsătoare prin plecarea la cele veşnice a profesorului universitar dr. ing. Constantin IOSIFESCU, specialist de recunoaștere internațională în frigotehnie și mașini termice. Este cunoscut în țară ca fondatorul primei școli superioare de frigotehnie din România. Domnul Dr. ing. Constantin IOSIFESCU a fost profesor și conducător în mai multe legislaturi al Departamentului de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie. 


În după-amiaza zilei de 20 aprilie 2019, a trecut la cele veșnice dr. ing. Mihail Vetrov, Șef de lucrări la Departamentul de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Născut la Galați, în iarna anului 1954, Mihail Vetrov a urmat cursurile Liceului Teoretic Nr. 5 din Galați și ale Facultății de Mecanică, Universitatea din Galați, pe care le-a absolvit ca inginer Frigotehnist, în anul 1979.