UGAL Logo

UGAL

Un mare dascăl și om de știință, care și-a dedicat viața Universității „Dunărea de Jos” din Galați a plecat spre ceruri. Domnul profesor Nicuşor Velican s-a născut la 18 noiembrie 1936, în Mărășești, județul Vrancea. Urmează Școala primară și Gimnaziul în comuna natală iar liceul, ca intern la liceul teoretic din Comănești, județul Bacău.


Parcă prea des în ultima vreme, de azi Facultatea de Arhitectură Navală își vede încă un fiu ridicat prematur la ceruri... Descendent al unei familii cu rădăcini adânci în lumea medicală, colegul Dorin Șerban a ales să își croiască drumul în lumea arhitecților navali. A fost copilul generației de aur al dascălilor școlii navale românești, școlit la umbra magiștrilor Marian Eugen, Mihai Sgrumala, Ion Bidoae, Valeriu Ceangă, Ovid Popovici și Liviu Stoicescu.


Alma Mater Galatiensis a mai pierdut un fiu... Pe unul dintre aceia pe care nu știm niciodată să-i valorificăm la adevărata lor valoare cât sunt în viață, dar pentru care devenim atât de înțelepți să-i plângem după ce aleg să-și continue, de unii singuri, veșnicia...


În ziua de 27 August 2022, a încetat din viață domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Iulian Gabriel BÎRSAN, Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați în perioada 2012-2020. Domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Iulian Gabriel BÎRSAN s-a născut în orașul Târgu Bujor, județul Galați, în data de 29.10.1956.


Comunitatea academică a Facultății de Medicină și Farmacie, Departamentul Medicină Dentară regretă profund trecerea în nefiinţă a dragului nostru coleg Asistent universitar Doctor Bogdan Achimescu, dascăl cu vocație și un om de o aleasă noblețe sufletească.


În ziua de 31 mai 2022, a încetat din viață distinsul nostru coleg, Prof. univ. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU, directorul Centrului de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV), din cadrul Departamentului Ingineria Fabricației, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.


Departamentul de MATEMATICĂ INFORMATICĂ anunţă cu profund regret dispariţia prematură, la data de 21 aprilie 2022, a doamnei conferențiar doctor matematician Mihaela Carmen Baroni. Născută în 15 ianuarie 1964 în Ploiești, judeţul Prahova, a urmat cursurile gimnaziale şi liceale în localitatea natală, apoi cursurile Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică, în perioada 1982-1987. În anul 2004 a obţinut titlul ştiintific de doctor în Matematică la University of Canterbury, Christchurch, Noua Zeelandă.


Doamna lector universitar Gabriela Duțu ne-a părăsit în dimineaţa zilei de 20 aprilie 2022, aşa cum a trăit, discret şi demn. O persoană riguroasă, atentă, uneori severă, dar întotdeauna dreaptă, doamna profesoara Dutu şi-a lăsat amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascăl a fost în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost călăuză pentru zeci de generaţii de studenţi şi, cu aerul ei calm, cald şi extrem de înţelept a fost un exemplu demn de urmat în şcoală, familie şi în societate.


S-a stins din viată prof. univ. dr. Stelian-Traian DUMISTRĂCEL (19 august 1937, Zvoriştea, jud. Suceava – 18 martie 2022, București), format la prestigioasa şcoală filologică ieşeană.


Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Galați suferă o grea pierdere prin săvârșirea din viață a doamnei conferențiar universitar doctor EMILIA TĂNĂSESCU, membru fondator al acestei facultăți.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email