UGAL

Colegul nostru, matematicianul Ioan Totolici ne-a părăsit în după-amiaza zilei de 9 decembrie 2023, aşa cum a trăit, discret şi demn. O persoană riguroasă, atentă, uneori severă dar întotdeauna dreaptă, profesorul Totolici şi-a lăsat amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascăl a fost în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.


Cadrele didactice din Facultatea de Arhitectură Navală deplâng trecerea în neființă a celui pentru care timpul nu a mai avut răbdare... Ne alăturăm familiei și prietenilor în momentele grele pricinuite de pierderea suferită. Întreaga activitate academică a Domnului prof. univ. dr. ing. MIRCEA MODIGA a fost în slujba universității, fiind întotdeauna un exemplu demn de urmat de către cei mai tineri. Și-a canalizat priceperea și competențele pentru a construi și consolida colective puternice în domeniile naval și mecanic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.


La 19 septembrie 2023, s-a stins din viață prof. univ. dr. Valentin Țurlan (n. 6 septembrie 1938, com. Voinești, jud. Dâmbovița). Cariera sa academică a început la 15 septembrie 1960, prin repartiție guvernamentală, la sfârșitul studiilor universitare absolvite la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, secția limba și literatura română – istorie.


Discret, tot așa cum a trăit, s-a stins făclia vieții celui de a fost Domnul profesor Aurel Stoian. Domnul profesor a absolvit Facultatea de Chimie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași în 1959, făcând parte dintr-o promoție de aur a Facultății de Chimie. A fost un distins magistru care printr-o viață academică întru Adevăr, Bine și Frumos a șlefuit conștiințele multor discipoli.


Se spune că, de când venim pe lume, trăim doar atâtea zile câte ne vor fi fost date! Nimic mai mult, nimic mai puţin! Însă există oameni speciali, care ard intens, care trăiesc viaţa din ani şi nu anii din viaţă!

Un astfel de om a fost Iulian Mardar, profesor în cadrul Departamentului de engleză al Facultăţii de Litere, colegul nostru, scriitor, pamfletist, membru al cenaclului "Noduri și semne", fondator de reviste dedicate studenților și, dincolo de toate rolurile sociale pe care și le-a asumat cu responsabilitate, soţul, tatăl, fratele, cumnatul, prietenul, dar mai ales mentorul întru inteligență creatoare și veselie molipsitoare al multora dintre noi!


Dl. prof. univ. dr. ing. Cristea ARGHIRESCU a fost absolvent al Institutului de Construcţii din Bucureşti, Facultatea de maşini şi utilaje pentru construcţii, în promoţia iunie 1967, fiind un student cu preocupări deosebite pentru studiu, răsplătite de altfel cu bursă republicană. Pasionat de proiectarea şi cercetarea ştiinţifică, la absolvire, a fost repartizat la Uzina de utilaj greu „Progresul” din Brăila, la Serviciul Constructor șef, ca inginer proiectant, unde a participat încă din primele zile de stagiatură la îmbunătăţirea proiectelor de execuţie ale maşinilor de terasamente, precum excavatoarele EO4, E05, rulourile compactoare R12, CP10, buldozerele S650 şi S1300.


Profesorul Gavril AXÎNTI, s-a născut în comuna Vama, județul Suceava, în anul 1948, pe 5 mai, dintr-o familie de gospodari bucovineni, așezați în zonă din secolul 13. A fost fiul lui Ioan și Glicheria, agricultori cu gospodărie proprie. Străbunicul profesorului, Nistor Axenti, a fost primar al comunei circa 8 ani, în perioada anterioară anilor 1900, fiind ales ca primar deoarece era un om al cetății recunoscut în comunitate ca fiind un bun gospodar și administrator al propriei averi.


Ovidiu Bratcu s-a născut la 1mai 1943, în Galați. După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” în 1960, a fost admis la Facultatea de Mecanică, Specializarea T.C.M. pe care absolvit-o în 1965. A lucrat un timp scurt la Uzina Mecanică Galați după care a venit la Institutul Politehnic Galați ca preparator la Catedra de Organe de mașini, unde a ocupat, consecutiv, posturile de asistent universitar şi șef de lucrări. A fost admis la doctorat, devenind doctor inginer în specializarea Tribologie. În cursul anului 2000 a fost pensionat.


Un mare dascăl și om de știință, care și-a dedicat viața Universității „Dunărea de Jos” din Galați a plecat spre ceruri. Domnul profesor Nicuşor Velican s-a născut la 18 noiembrie 1936, în Mărășești, județul Vrancea. Urmează Școala primară și Gimnaziul în comuna natală iar liceul, ca intern la liceul teoretic din Comănești, județul Bacău.


Parcă prea des în ultima vreme, de azi Facultatea de Arhitectură Navală își vede încă un fiu ridicat prematur la ceruri... Descendent al unei familii cu rădăcini adânci în lumea medicală, colegul Dorin Șerban a ales să își croiască drumul în lumea arhitecților navali. A fost copilul generației de aur al dascălilor școlii navale românești, școlit la umbra magiștrilor Marian Eugen, Mihai Sgrumala, Ion Bidoae, Valeriu Ceangă, Ovid Popovici și Liviu Stoicescu.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email