UGAL

Comunitatea academică a Facultății de Medicină și Farmacie, Departamentul Medicină Dentară regretă profund trecerea în nefiinţă a dragului nostru coleg Asistent universitar Doctor Bogdan Achimescu, dascăl cu vocație și un om de o aleasă noblețe sufletească.


În ziua de 31 mai 2022, a încetat din viață distinsul nostru coleg, Prof. univ. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU, directorul Centrului de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV), din cadrul Departamentului Ingineria Fabricației, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.


Departamentul de MATEMATICĂ INFORMATICĂ anunţă cu profund regret dispariţia prematură, la data de 21 aprilie 2022, a doamnei conferențiar doctor matematician Mihaela Carmen Baroni. Născută în 15 ianuarie 1964 în Ploiești, judeţul Prahova, a urmat cursurile gimnaziale şi liceale în localitatea natală, apoi cursurile Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică, în perioada 1982-1987. În anul 2004 a obţinut titlul ştiintific de doctor în Matematică la University of Canterbury, Christchurch, Noua Zeelandă.


Doamna lector universitar Gabriela Duțu ne-a părăsit în dimineaţa zilei de 20 aprilie 2022, aşa cum a trăit, discret şi demn. O persoană riguroasă, atentă, uneori severă, dar întotdeauna dreaptă, doamna profesoara Dutu şi-a lăsat amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascăl a fost în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost călăuză pentru zeci de generaţii de studenţi şi, cu aerul ei calm, cald şi extrem de înţelept a fost un exemplu demn de urmat în şcoală, familie şi în societate.


S-a stins din viată prof. univ. dr. Stelian-Traian DUMISTRĂCEL (19 august 1937, Zvoriştea, jud. Suceava – 18 martie 2022, București), format la prestigioasa şcoală filologică ieşeană.


Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Galați suferă o grea pierdere prin săvârșirea din viață a doamnei conferențiar universitar doctor EMILIA TĂNĂSESCU, membru fondator al acestei facultăți.


Într-o dimineață senină de sfârșit de ianuarie a anului 2022 a trecut la cele sfinte prietenul și bunul nostru coleg dr. fizician Costel Șubran. Născut pe 24 august 1949 în Azuga, pe Valea Prahovei, Costel Șubran a urmat liceul în localitatea natală și Facultatea de fizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.


Comunitatea universitară gălăţeană a primit cu tristeţe vestea trecerii în nefiinţă, în seara zilei de 29 decembrie 2021, a distinsului profesor universitar doctor inginer Ioan Tarău, care a făcut parte, până la retragerea din activitate, din colectivul Catedrei de Grafică, Mecanisme şi Toleranţe, din cadrul Facultăţii de Mecanică (în prezent Facultatea de Inginerie), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Domnul Profesor Ioan Tarău s-a născut pe data de 1 octombrie, 1930, în satul Strâmbu (astăzi Lunca), judeţul Buzău.


Ne-a părăsit lect. univ. dr. Grigore Mihalcu Lazarovici, unul din profesioniștii media, fost director-adjunct al cotidianului local „Viața liberă", fost cadru didactic la Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universității „Dunărea de Jos" din Galați.


Ne-a părăsit de curând, pentru a trece în lumina celor veșnice, Ioan Cârâc (născut la Brăila, 1941), profesor universitar la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cel care a format, vreme de două decenii, generații întregi de filologi.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email