UGAL

În acord cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG) asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale (IOSUD-UDJG), în baza următoarele competenţe decizionale:
- elaborarea strategiei IOSUD-UDJG; 
- elaborarea Regulamentul studiilor universitare de doctorat; 
- avizarea înfiinţării/desfiinţării şcolilor doctorale şi afilierii conducătorilor de doctorat la o școală doctorală din IOSUD-UDJG; 
- formularea propunerilor de repartizare a alocației bugetare și a veniturilor proprii din taxe destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat;
- formularea de propuneri pentru angajarea de cheltuieli privind activitatea de doctorat din IOSUD-UGJG; 
- coordonarea parteneriatelor cu alte IOSUD şi instituţii internaţionale;
- îndeplinirea altor atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.
 
Componenţa Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG )
 
Prenumele și NUMELE Poziția / Date de contact Facultatea
Prof. dr. ing. DHC Eugen-Victor-Cristian RUSU, membru corespondent al Academiei Române 

Director – Prorector responsabil cu activitatea doctorală
email:  eugen.rusu @ugal.ro

Facultatea de Inginerie
Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM 

Membru – Prorector responsabil cu activitatea de cercetare științifică,

email:  gabriela.bahrim @ugal.ro

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Prof. dr. Lidia BENEA  Membru
email:  lidia.benea @ugal.ro
 
Facultatea de Inginerie
Prof. dr. habil. Anamaria CIUBARĂ Membru
email: anamburlea @yahoo.com
Facultatea de Medicină și Farmacie
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU  Membru
email: catalin.fetecau @ugal.ro
Facultatea de Inginerie
Prof. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU  Membru – Președinte al Senatului Universității
email: lucian.georgescu @ugal.ro
Facultatea de Științe și Mediu
Prof. dr. habil. Silviu-Dan LUPAȘCU  Membru – Coordonator domeniul Istorie
email: slupascu @yahoo.com
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Student-doctorand Mariana DOMNIȚANU (MOGOȘ) Membru
email: mem200633 @yahoo.com
Facultatea de Litere
Prof. dr. Doinița-Marcela MILEA  Membru – Coordonator domeniul Filologie
email: doimil @yahoo.com
Facultatea de Litere
Prof. dr. ing. fiz. Luminița MORARU  Membru – Coordonator domeniul Inginerie industrială, Facultatea de Științe și Mediu
email: luminita.moraru @ugal.ro
Facultatea de Științe și Mediu
Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU  Membru - Coordonator domeniile Inginerie industrială, Ingineria produselor alimentare și Biotehnologii
email: gabriela.rapeanu @ugal.ro
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Prof. Bart VAN DER BRUGGEN  Membru onorific Universitatea Catolică Leuven, Belgia,
DHC – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Prof. Gerassimos A. ATHANASSOULIS Membru onorific Universitatea Tehnică din Atena, Grecia,
DHC – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Prof. dr. ing. DHC Polidor-Paul BRATU Membru onorific Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România
Președinte - Director general Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții – ICECON S.A. București
Prof. dr. ing. Victor CRISTEA Membru onorific Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România