UGAL

În acord cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG) asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale (IOSUD-UDJG), în baza următoarele competenţe decizionale:
- elaborarea strategiei IOSUD-UDJG; 
- elaborarea Regulamentul studiilor universitare de doctorat; 
- avizarea înfiinţării/desfiinţării şcolilor doctorale şi afilierii conducătorilor de doctorat la o școală doctorală din IOSUD-UDJG; 
- formularea propunerilor de repartizare a alocației bugetare și a veniturilor proprii din taxe destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat;
- formularea de propuneri pentru angajarea de cheltuieli privind activitatea de doctorat din IOSUD-UGJG; 
- coordonarea parteneriatelor cu alte IOSUD şi instituţii internaţionale;
- îndeplinirea altor atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.
 
Componenţa Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG )
 
Nr.crt. NUMELE și prenumele Calitatea Școala doctorală
1. MC Academician Prof. dr. ing. RUSU Eugen-Victor-Cristian Directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat Inginerie mecanică și industrială
2. Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona Membru Științe socio-umane
3. Prof. dr. habil. CĂLIN Alina-Mihaela Membru Științe biomedicale
4. Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin Membru, Președintele Senatului Universității Inginerie mecanică și industrială
5. Prof. dr. habil. IFRIM Nicoleta Membru, Directorul Școlii doctorale de Științe socio-umane Științe socio-umane
6. Prof. dr. habil. MEREUȚĂ Claudiu Membru Științe socio-umane
7. Prof. dr. ing. fiz. MORARU Luminița Membru, Directorul Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică și industrială
8. Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela Membru Științe fundamentale și inginerești
9. Prof. dr. ing. dr. econ. habil. STANCIU Silvius Membru, Prorectorul cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social Științe fundamentale și inginerești
10. Prof. dr. habil. TUTUNARU Dana Membru, Directorul Școlii doctorale de Științe biomedicale Științe biomedicale
11. Student-doctorand CĂLMUC Valentina-Andreea Membru Inginerie mecanică și industrială
12. Prof. dr. NECHITA Aurel Membru onorific Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați/România
13. Prof. dr. ing. CONDURACHE Daniel Membru onorific Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași/România
14. Prof. dr. ing. BELIBASSAKIS Kostas Membru onorific Universitatea Națională Tehnică din Atena/Grecia
15. Prof. dr. ing. GARBATOV Yordan Membru onorific Universitatea din Lisabona/Portugalia

 

 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email