UGAL


Inspectoratul General pentru Imigrări pune la dispoziția cetățenilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană, țări terțe și persoanelor juridice, aflate pe teritoriul României, un portal de depunere on-line a documentelor privind regimul străinilor și al cetățenilor comunitari.GRAFICUL ÎNCASĂRII PE FACULTĂȚI A TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ÎNMATRICULARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018
 
Încasarea taxei de școlarizare (pentru studenții care studiază la taxă) și a taxei de înmatriculare (pentru studenții din anul I buget) se face la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:
 
Nr.
crt.
Facultatea/Biroul Anul I buget
Anul I – VI taxă/CPV/CPL
Forma de învățământ cu frecvență,ID/FR
    1.   Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 28.09.2017 – 03.10.2017
    2.   Științe și Mediu
    3.   Arhitectură Navală
    4.   Inginerie 04.10.2017 – 07.10.2017
    5.   Educație Fizicăși Sport
    6.   Arte
    7.   Istorie, Filozofie și Teologie
    8.   Medicină și Farmacie 08.10.2017 -13.10.2017
    9.   Economie și Administrarea Afacerilor
10.   Știința și Ingineria Alimentelor 14.10.2017 – 16.10.2017
11.   Litere
12.   Științe Juridice, Sociale și Politice
13.   Inginerie și Agronomie din Brăila

28.09.2017 – 5.10.2017

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, str. Călărași, nr. 29
(Sala de Lectură)


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE STUDIAZĂ CU TAXĂ DE ȘCOLARIZARE
 • Încasarea taxelor de școlarizare, tranșa I de 50 %, conform contractului de studii, se va face în perioada 28.09.2017 – 16.10.2017.
 • În perioada 17.10.2017 – 17.11.2017 plata taxei se va face cu penalizări de 0,06 %  pe zi,  conform contractului de studii.
 • Începând cu data de 23.11.2017 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenții care nu au achitat taxa de școlarizare. Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranșei I și a penalităților pe o lună.
  • Înscrierea studenților în anul universitar 2016/2017 se face în perioada 29.09.2016 – 07.10.2016 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos.
 • Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:

 • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 29.09.2016 – 17.10.2016.
 • În perioada 18.10.2016 – 18.11.2016 plata se va face cu penalități de 0,06% pe zi, conform contractului de studii.
 • Începând cu data de 21.11.2016 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.  
Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.
 


Ciclul I - studii universitare de licenţă,  Ciclul II - studii universitare de masterat        Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studii terminali, va fi transmisă de către facultăţi
        Direcției generale secretariat în vederea aprobării în Consiliul de Administrație.
 

         Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2015 – 2016, corespunzătoare normei de bază sunt:
 

Conform cu OMECTS nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin  40 de zile lucrătoare”.
 
            Zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează prevăzute de Legea nr.147/2012 pentru modificarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2012:
 • 30 noiembrie 2015;
 • 1 decembrie 2015, 25 decembrie 2015 și 26 decembrie 2015;
 • 1 ianuarie 2016 și 2 ianuarie 2016;
 • 1 mai 2016 și 2 mai 2016 (prima și a doua zi de Paște);
 • 19 iunie 2016 și 20 iunie 2016 (prima și a doua zi de Rusalii);
 • 15 august 2016.

 • Înscrierea studenților în anul universitar 2015/2016 se face în perioada 24.09.2015 – 02.10.2015 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos.
 •  Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter, conform următorului grafic):
  Nr.
  crt.
  Facultatea   Anul I buget
  Anul I – VI taxă
  forma de învățământ cu frecvență/ID/FR
   1.  Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și
 Electronică
   28.09.2015 – 02.10.2015
   2.  Științe și Mediu
   3.  Arhitectură Navală
   4.  Inginerie    03.10.2015 - 07.10.2015
   5.  Educaţie Fizică şi Sport
   6.  Arte
   7.  Istorie, Filosofie și Teologie
   8.  Știința și Inginer ia Alimentelor    08.10.2015 – 12.10.2015
   9.  Litere
  10.  Științe Juridice, Sociale și Politice
  11.  Economie şi Administrarea Afacerilor   13.10.2015 – 16.10.2015
  12.  Medicină și Farmacie
  13.  Inginerie și Agronomie din Brăila   28.09.2015 – 02.10.2015
  Achitarea taxelor are loc la sediul facultății
  din Brăila, Str. Călărași,
  nr. 29 (sala de Lectură)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email