UGAL

Înscrierea studenților în anul universitar 2018/2019 se face în perioada 27.09.2018 – 05.10.2018 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos. 

Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:
Nr. crt. Facultatea Anul I buget
Anul I–VI taxă
forma de învățământ cu frecvență/ ID/FR
1. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 27.09.2018 – 01.10.2018
2. Științe și Mediu
3. Arhitectură Navală
4. Inginerie 02.10.2018 - 06.10.2018
5. Educaţie Fizică şi Sport
6. Arte
7. Istorie, Filosofie și Teologie
8. Știința și Ingineria Alimentelor 07.10.2018 – 11.10.2018
9. Litere
10. Științe Juridice, Sociale și Politice
11. Economie şi Administrarea Afacerilor 12.10.2018 – 17.10.2018
12. Medicină și Farmacie
13. Inginerie și Agronomie din Brăila

27.09.2018 – 05.10.2018

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, Str. Călărași nr. 29 (sala de Lectură)


Programul de înscriere în anul universitar 2018/2019 se corelează cu programul de la cazări. Informații suplimentare se regăsesc și în adresa DCCPS nr. 20343/27.08.2018, transmisă anterior, pe site-ul http://campus.ugal.ro/
 
Vă transmitem și graficul stabilit de DCCPS pentru cazarea studenților:
  • 10.09.2018 - 21.09.2018 – studenți cu probleme medicale, studenți care solicită cazare în căminul LSG;
  • 28.09.2018 - 29.09.2018 – studenți anul I (studii universitare de licență), studenți cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, studenți proveniți din plasament, studenți orfani de ambii părinți
  • 29.09.2018 - 01.09.2018 – studenți care au precazare în cămine
  • 28.09.2018 - 03.10.2018 – studenți bursieri ai statului român și anul pregătitor
  • 01.10.2018 - 02.10.2018 – studenți anul I (studii universitare de master)
  • 02.10.2018 - 04.10.2018 – studenți care repetă anul universitar, studenți fără precazare, reînmatriculați.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email