UGAL

ANUNŢ IMPORTANT

 
  • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 28.09.2015 – 16.10.2015.
  •  În perioada 19.10.2015 – 19.11.2015 plata se va face cu penalităţi de 0,06% pe zi, conform contractului de studii.
  •  Începând cu data de 23.11.2015 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.
 Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.

 PROGRAM CASIERIE TAXE ÎN PERIOADA 24.09.2015 - 16.10.2015

 
 
ATENŢIE!
 
 Încasarea taxelor se va face conform graficului aprobat pe facultăţi, după ce studenţii se înscriu şi semnează contractul de studii/ actul adițional la facultăţi.
 
 Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte cu următoarele documente:
  •  carte de identitatesau paşaport
  •  contract de studii sau act adițional/adeverință de student

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email