UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 173 din 20 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar nou ales, întrunit în ședință, în data de 20 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol unic. Articol unic. Se aprobă propunerea privind demararea procedurii de achiziție publică pentru realizarea unui audit extern în vederea predării, respectiv preluării mandatului de rector și a stabilirii, după caz, a condițiilor din contractul de management.
Ca urmare, se solicită conducerii executive a universității să demareze procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de audit public extern.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU