UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 171 din 16 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,

Senatul universitar nou ales, întrunit în ședință, în data de 16 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol unic. Se validează rezultatul alegerii președintelui Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați în persoana domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU.


Preşedintele de ședință a Senatului universitar,
Conf. dr. Victorița ȘTEFĂNESCU