UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 170 din 13 decembrie 2019


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Hotărârii Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 147/21.10.2019,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol 1. Se validează rezultatele alegerilor membrilor cadre didactice și de cercetare, precum și ale membrilor studenți în senatul universitar, care intră în drepturi începând cu data de 16 decembrie 2019, organizate în conformitate cu dispozițiile Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, după cum urmează:


Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
CADRE DIDACTICE
1. Prof. dr. DOMNIȘORU Leonard Arhitectură Navală
2. Conf. dr. ing. POPESCU Gabriel
3. Prof. dr. BULANCEA Gabriel Arte
4. Conf. dr. IOAN Tudor
5. Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
6. Prof. dr. ing. habil. BARBU Marian
7. Prof. dr. ing. habil. GĂICEANU Marian
8. Conf. dr. ing. PECHEANU Emilia
9. Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia
10. Conf. dr. ing. VONCILĂ Ion
11. Prof. dr. BĂRBUȚĂ MIȘU Nicoleta Economie şi Administrarea Afacerilor
12. Prof. dr. ȘARPE Ancuța Daniela
13. Conf. dr. LUPAȘC Adrian
14. Conf. dr. LUKACS Edit
15. Conf. dr. VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana
16. Prof. dr. habil. MEREUŢĂ Claudiu Educaţie Fizică şi Sport
17. Prof. dr. MARIN Simona Mioara
18. Lector dr. SAVU Cătălin Vasile
19. Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin Inginerie
20. Prof. dr. ing. POPESCU Florin
21. Prof. dr. ing. POTECAȘU Florentina
22. Prof. dr. ing. SCUTELNICU Elena
23. Conf. dr. ing. BALTĂ Ștefan
24. Conf. dr. ing. CIORTAN Sorin
25. Conf. dr. ing. GEORGESCU Constantin
26. Ș. l. dr. ing. MEREUȚĂ Valentin
27. Ș. l. dr. chim. MUREȘAN Alina Crina
28. Conf. dr. ing. EFTIMIE Dorinel Grigore Inginerie şi Agronomie din Brăila
29. Ş. l. dr. ing. MUSCĂ Diana Gina
30. Ș. l. dr. RÎȘNOVEANU Luxița
31. Prof. dr. habil. TULUȘ Arthur Viorel Istorie, Filosofie şi Teologie
32. Conf. dr. DINICĂ Răzvan
33. Pr. Lector dr. PETROAIA Lucian Vasile
34. Prof. dr. ANTOFI Eugenia Simona Litere
35. Prof. dr. habil. GANEA Alina Elena
36. Prof. dr. PRAISLER Michaela
37. Conf. dr. CENAC Oana Magdalena
38. Lect. dr. ȘORCARU Daniela Elena
39. Prof. dr. BERCIU COMAN Elizabet Mălina Medicină şi Farmacie
40. Prof. dr. habil. CĂLIN Alina Mihaela
41. Prof. dr. CHIRIAC Alexandru
42. Prof. dr. MUȘAT Carmina Liana
43. Prof. dr. VOINESCU Doina Carina
44. Conf. dr. BĂLAN Gabriela
45. Conf. dr. GURĂU Gabriela
46. Conf. dr. LISĂ Elena Lăcrămioara
47. Conf. dr. PLEȘEA CONDRATOVICI Alina
48. Conf. dr. ȘTEFAN Claudia Simona
49. Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița
50. Conf. dr. VOICU Dragoş Cristian
51. Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
52. Prof. dr. ing. habil. BANU Iuliana
53. Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela
54. Prof. dr. ing. VIZIREANU Camelia
55. Prof. dr. IVAN Gheorghe Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
56. Conf. dr. SCHIN George Cristian
57. Lector dr. STANCU Adriana Iuliana
58. Prof. dr. habil. ENE Antoaneta Ştiinţe şi Mediu
59. Prof. dr. ing. GEORGESCU Puiu Lucian
60. Prof. dr. habil. ITICESCU Cătălina
61. Conf. dr. APRODU Alice Monica
62. Prof. dr. fiz. habil. CÎRCIUMARU Adrian Transfrontalieră
63. Prof. dr. habil. POPA Anișoara
64. Conf. dr. NECULA Gina Aurora
STUDENȚI
1. SILION Gabriel Mihăiță Arhitectură Navală
2. BÎCLEA Roxana Iuliana Arte
3. NICULCEA Adrian Valentin Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
4. PLATON Cristina Economie şi Administrarea Afacerilor
5. ENACHI Igor Educaţie Fizică şi Sport
6. NICA Costel Inginerie
7. BĂNICĂ Adriana Maria Inginerie şi Agronomie din Brăila
8. ALBERT Alexandru Claudiu Istorie, Filosofie şi Teologie
9. IANCU Andra Medicină şi Farmacie
10. MIHALCIA Daniela
11. ONIȘOR Lucian Emanoil
12. LUPU Ana Maria Ştiinţe şi Mediu
13. BĂLAN Carolina Transfrontalieră
14. DOGARU Iurie
15. CĂLMUC P. Mădălina Reprezentant doctoranzi
16. OANCĂ Liviu Valerian Reprezentant AIESEC
17. BODLEV Sergiu Reprezentant LSG
18. IACOB Răzvan Mihail Reprezentant SSMG


Articolul 2. Nu se validează rezultatul alegerii domnului prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, ca membru al Senatului universitar,  având în vedere nerespectarea de către domnia sa a prevederilor art. 20, alin. (3) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, precum și a dispozițiilor art. 214, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, norme imperative prevăzute și de prevederile art. 40, alin. (1) din Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați.


Preşedintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU