UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 169 din 13 decembrie 2019


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Hotărârea Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 147/21.10.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,

Având în vedere:
Solicitarea Facultății Transfrontaliere nr. RF 5294/06.12.2019 și nr. RF5293/06.12.2019
Solicitarea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor nr. RF 5284/06.12.2019,
Solicitarea Facultății de Litere nr. RF 5382/11.12.2019,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol 1. Senatul universitar confirmă numirea în funcția de Prodecan al Facultății Transfrontaliere a doamnei lect. dr. Alexandra Monica Toma, titular al Departamentului de Științe Generale, având în vedere respectarea prevederilor art. 12, alin. (2) din Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019.

Articol 2. Senatul universitar nu poate proceda la confirmarea doamnei conf. dr. ing. Liliana MIHALCEA în funcția de Decan interimar al Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, având în vedere nerespectarea prevederilor art. 19, alin. (25) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019.

Articol 3. Senatul universitar nu poate proceda la confirmarea doamnei prof. dr. Alina lorga în funcția de Decan interimar al Facultății de Litere, având în vedere nerespectarea prevederilor art. 19, alin. (25) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019.

Articol 4. Senatul universitar nu poate proceda la confirmarea doamnei conf. dr. Corina Dobrotă în funcția de Prodecan al Facultății de Litere, având în vedere nerespectarea prevederilor art. 12, alin. (2) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019.

Articol 5. Având în vedere propunerea Comisiei Juridice și de Etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Senatul universitar admite contestația petentei prof. dr. fiz. Picu Mihaela-Emma, înregistrată la UDJG sub nr. ROF 4676/18.11.2019, iar la Cancelaria Senatului UDJG sub nr. 670/18.11.2019/CS. Totodată, desființează Hotărârea Comisiei de Etică Universitară nr. 3/2019, înregistrată la UDJG sub nr. 31946/07.11.2019.


Preşedintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU