UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 172 din 16 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar nou ales, întrunit în ședință, în data de 16 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol 1. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a doamnei prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU în funcția de președinte al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Articol 2. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a doamnei prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU în funcția de președinte al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Articol 3. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a doamnei prof. dr. Nicoleta MIȘU BĂRBUȚĂ în funcția de președinte al Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Articol 4. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a domnului prof. dr. Gheorghe IVAN în funcția de președinte al Comisiei juridice și de etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Articol 5. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a doamnei prof. dr. Simona Eugenia ANTOFI în funcția de președinte al Comisiei organizatorice a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Articol 6. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a doamnei Mădălina CĂLMUC, studentă doctorandă, în funcția de președinte al Comisiei pentru activitățile studenților și probleme sociale a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Articol 7. Se avizează numirea de către președintele Senatului universitar a domnului prof. dr. habil. Claudiu MEREUȚĂ în funcția de vicepreședinte al Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.


Preşedintele de ședință a Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU