UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 174 din 23 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 23 decembrie 2019,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
Art. 1. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind Calendarul de desfășurare a procesului de selectare și desemnare a directorului Școlii doctorale de Științe biomedicale din cadrul IOSUD - UDJG. (Anexa 1)
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind afilierea în calitate de conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Științe biomedicale a IOSUD - UDJG a doamnei prof. dr. Manuela ARBUNE, cadru didactic la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind afilierea în calitate de conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Științe biomedicale a IOSUD - UDJG a doamnei prof. dr. Dana TUTUNARU, cadru didactic la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
 
Art. 4. Se aprobă cererea de prelungire a duratei studiilor doctorale cu 12 luni (1.10.2019 – 30.9.2020), cu taxă, formulată de Liudmila V. NOVIȚCHI (ANTOHI), studentă doctorandă anul V, domeniul Ingineria produselor alimentare, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de doctorat.
 
Art. 5. Se aprobă cererea de întrerupere a duratei studiilor doctorale cu 12 luni (1.12.2019 – 30.11.2020), formulată de Enis S. ALI, student doctorand anul III, domeniul Inginerie mecanică.
 
Art. 6. Se aprobă componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată și perioadă determinată, concurs care se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020. (Anexa 2)
 
Art. 7. Se aprobă componența comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a posturilor vacante, perioadă nedeterminată, concurs care se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020. (Anexa 3)
 
 
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU

Anexa 1
 CALENDARUL DE DESFĂȘURARE a procesului de selectare și desemnare a Directorului Școlii doctorale de Științe biomedicale
Anexa 2 Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, care se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020
Anexa 3 Componența comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, care se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020