UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 146 din 16 octombrie 2020

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 16 octombrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări univ. dr. DUMITRA Dana Elena, cadru didactic titular la Departamentul de Medicină Dentară al Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a susține activități didactice în regim de plata cu ora (22/11 ore, echivalentul unei norme), în cadrul Departamentului de Medicină Dentară și Nursing al Facultății de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în anul universitar 2020-2021.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU