UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 137 din 18 septembrie 2020

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 18 septembrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic de înființare a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Antreprenoriat tehnologic.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Antreprenoriat tehnologic.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru următoarele programe de conversie profesională, care rulează în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic: 

  1. Economie și educație antreprenorială;
  2. Biologie;
  3. Economia comerțului, turismului și serviciilor;
  4. Chimie;
  5. Limba și literatura engleză;
  6. Limba și literatura franceză;
  7. Limba și literatura română;
  8. Agricultură;
  9. Ingineria produselor alimentare;
  10. Filosofie;
  11. Istorie;
  12. Informatică - tehnologia informației și a comunicațiilor;
  13. Educație fizică și sport;
  14. Matematică;
  15. Sociologie;
  16. Educație tehnologică;
  17. Cultură civică.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, actualizarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență: Resurse umane și Sociologie.

Art. 5. Se aprobă cererea formulată de domnul prof. univ. dr. habil. Adrian Micu, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice în regim de plata cu ora (maximum o normă), la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2020-2021.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email