UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 136 din 14 septembrie 2020

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 14 septembrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al facultăților, prelungirea activității didactice peste vârsta de pensionare, în conformitate cu prevederile art. 5 din Metodologia privind modul de menținere a calității de titular, de continuare a activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, precum și de reîncadrare în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 39/18.06.2015, după cum urmează:

  • ANDREI Gabriel, Facultatea de Inginerie, Departamentul Inginerie mecanică;
  • MAIER Cătălina, Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria fabricației;
  • CRUDU Liviu, Facultatea de Arhitectură Navală, Departamentul Arhitectură navală.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU