UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 135 din 14 septembrie 2020

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,
Metodologiei proprii privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare,

Senatul universitar, în data de 14 septembrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent, perioadă determinată, poziția 30 din Statul de funcții al Departamentului Arhitectură navală din cadrul Facultății de Arhitectură Navală. Ca urmare, domnul BEKHIT Adham Saber Mahmoud Mohamed Aly va ocupa acest post începând cu semestrul I al anului universitar 2020-2021.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU