UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 166 din 6 decembrie 2019
 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,
 
Senatul universitar, în data de 6 decembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se validează rezultatele alegerilor desfășurate pentru Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2019, organizate în conformitate cu dispozițiile Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, după cum urmează:


Facultatea Numărul membrilor în consiliul facultății (norma de reprezentate) Nr. crt. Numele și prenumele studenților aleși Anul de studiu Specializarea Ciclul de studii
Știința și Ingineria Alimentelor 4 1 Murgoci Cosmina Gabriela III Ingineria produselor alimentare Licență
2 Dediu Valentina Adriana I Controlul și expertizarea calității mediului Master
3 Dorașcu Georgiana II Controlul și expertizarea calității mediului Master


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU