UGAL

Senatul universitar
Nr. 472/11.06.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 173 din 11 iunie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 56/3.6.2024, înaintată Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în plen, în data de 11 iunie 2024, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 70 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

  

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, repartizarea locurilor pentru românii de pretutindeni, pe facultăți, la Admiterea 2024. (Anexă)

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexă: repartizarea locurilor pentru românii de pretutindeni, pe facultăți, la Admiterea 2024

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email