UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 58/17.06.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei 4435/15.05.2024 privind confirmarea rectorului

Consiliul de administraţie, în data de 17 iunie 2024, întrunit în ședință ordinară,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului de administrație nr. 41/25.04.2024 cu următoarea prezentare detaliată a soluției tehnice conform Notei de fundamentare menționată în adresa nr. 23724/10.06.2024:

 • Desființarea construcţiei corpului I (C9), care este situată în Campusul Ştiinţei, str. Domnească nr. 111;
 • Construirea unui corp de clădire pe acelaşi amplasament pentru realizarea unui Centru de tehnologii pentru mobilitate (CTM);
 • Caracteristicile noii clădiri vor fi date prin soluţia tehnică a proiectantului cu respectarea regulilor de urbanism şi a prevederilor legale în vigoare;
 • Clădirea nou construită va avea un regim de înălțime de P+1E+2 parțial, o suprafaţă construită de aproximativ 700 mp;
 • Acoperișul tip terasă va avea o zonă verde și o zonă în care vor fi montate panouri fotovoltaice/solare;
 • Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a noii clădiri va urmări următoarele obiective de mediu care stau la baza principiului DNSH (Regulamentul (UE) 2020/852, „Regulamentul privind taxonomia”, art. 9):
 1. atenuarea schimbărilor climatice;
 2. adaptarea la schimbările climatice;
 3. utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
 4. tranziția către o economie circulară;
 5. prevenirea și controlul poluării;
 6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email