UGAL

Conform celor 4 rapoarte ale Barometrului cercetării UDJG, instrumentul de măsurare a productivității științifice a cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, realizate în luna aprilie 2021, de Compartimentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare, instituția a înregistrat pentru anul în curs următoarele rezultate:

- 55 de publicații științifice în reviste indexate Web of Science - Clarivate Analytics, UDJG înregistrând un număr total de 5061 publicații;

- 87 de publicații științifice în reviste indexate în platforma SCOPUS.  UDJG figurează în această bază de date cu 1549 de autori și un total de 4746 publicații.

- 1.073 de membri în platforma ResearchGate. Membrii UDJG realizează un scor total RG de 5547 și 4373 publicații. 

- 638 profiluri asociate universității în platforma Google Scholar, dintre care 21 de profiluri depășesc pragul de 1000 de citări pe membru cercetător.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este înregistrată în baza de date Derwent Innovations Index, Web of Science - Clarivate Analytics cu 105 brevete.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email