UGAL


 

Anunţ
Tematică şi bibliografie 
Fişa postului 
Calendar concurs 
Rezultat selecţie dosar 
Rezultat probă scrisă 
Rezultat interviu 
Rezultat final 

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosare
Rezultat probă scrisă 
Programare interviu
Rezultat interviu
Rezultat final


 

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosare
Rezultat probă scrisă 
Programare interviu
Rezultat interviu
Rezultat final
 

Semestrul II
A3.1 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic. Domeniul Filologie - Literatură română
A3.2 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Domeniul Filologie Limba și literatura engleză
A3.3 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală – Domeniul Filologie - Limbă și literatură franceză
A3.4 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic - Cunoașterea și interpretarea surselor documentare pentru perioada regimului comunist
A3.5 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic
A3.6 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic
A3.7 – Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic
B1.1 – Spații discursiv-textuale proprii epocii interbelice/postbelice românești. Sincronizări
B1.2 – Teorii și practici literare în literatura română actuală
B1.3 – Engleza pentru scopuri științifice umaniste /English for Scientific Purposes (Humanities)
B1.4 – The Semantics and Pragmatics of Academic English
B1.5 – Textul istoric. Structură, argumentare, stiluri de citare
B1.6 – Documentarea electronică: surse, metode și instrumente de lucru
B1.7 – Comunicare interculturală în francofonie. Stereotipuri identitare și socio-culturale.  
B1.8 – Retorică, argumentare şi analiză de discurs (Rhétorique, argumentation et analyse du discours)
B1.9 – Proiectarea modelelor conceptuale în cercetările economice
B1.10 – Analiza comparativă calitativă și modelarea strategiilor în organizații
B1.11 – Activități fizice adaptate persoanelor cu dizabilități
B1.12 – Fiziologia contracției musculare

 

Semestrul I
A1 – Redactare academică pentru domeniile corespunzătoare științelor socio-umane și managementul proiectelor de cercetare (Întocmirea unui plan/proiect de cercetare, diseminarea rezultatelor cercetării)
A2 – Etică și integritate academică

 
Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email