UGAL

 

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 06.11.2020, ora 10.00, la adresa publică:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a49418b3997c54110aab8608786124130%40thread.tacv2/1601904590058?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%220ce16d85-8258-498f-951f-04770e38d54b%22%7dva avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulate:

„CONTRIBUȚII PRIVIND REPREZENTAREA CUNOȘTINȚELOR CONTEXTUALE ÎN PROCESAREA LIMBAJULUI NATURAL

elaborată de domnul  NICULIȚĂ Z. CRISTIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Calculatoare și tehnologia informației.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Marian BARBU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Luminița DUMITRIU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Conf. dr. Corina FORĂSCU 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Cercet. șt gr. II dr. Verginica BARBU MITITELU  
Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială „Mihai Drăgănescu” - Academia Română
3. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email