UGAL

Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011)
HG nr. 134/2016 pentru modificarea si completarea Codului studiilor universitare de doctorat
Ordinul MENCS nr. 3482/2016 privind regulamentul de functionare al CNATDCU

Procedura privind susținerea publica a tezei de doctorat
Informare privind susținerea tezei de doctorat

Anexe la procedura privind sustinerea publica a tezei de doctorat: Documente necesare la deplasarea referentilor externi in vederea participarii la sustinerea tezei: