UGAL

 

A1 - Engleza pentru scopuri științifice și inginerești
A2 - Redactare academică pentru domeniile științelor tehnice și managementul proiectelor de cercetare
A3 - Etica cercetării științifice și integritate academică
A3 - Etica cercetării științifice
A4 - Competențe digitale avansate
B1 - Ingrediente funcţionale, obţinere şi caracterizare
B2 - Nanomateriale & Nanotehnologii
B3 - Metode avansate de caracterizare a materialelor și biomaterialelor
B4 - Optimizarea sistemelor
B5 - Metode, tehnici și instrumente de cercetare științifică
B6 - Tehnici instrumentale de separare și identificare și analiza datelor (cromatografie, RMN, MS, IR, electroanalize, analize multivariante)
B7 - Tehnici avansate de investigare a potentialului bioactiv
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email