UGAL

 

Semestrul II
A.2. - Redactare academică pentru domeniile corespunzătoare științelor fundamentale și inginerești și managementul proiectelor de cercetare. Întocmirea unui plan/proiect de cercetare. Diseminarea rezultatelor cercetării. Modul I. Diseminare rezultate. Redactare articole.
A.2. - Redactare academică pentru domeniile corespunzătoare științelor fundamentale și inginerești și managementul proiectelor de cercetare. Întocmirea unui plan/proiect de cercetare. Diseminarea rezultatelor cercetării. Modul II. Întocmirea unui plan/proiect de cercetare.
A.3. - Etică și integritate academică în domeniul știinţelor fundamentale și inginerești. Etica cercetării științifice.
B.1. - Ingrediente funcţionale, obţinere şi caracterizare.
B.2. - Nanomateriale & Nanotehnologii.
B.4. - Optimizarea sistemelor.
B.5. - Metode, tehnici și instrumente de cercetare științifică în domeniul ingineriei și economiei.
B.6. - Tehnici instrumentale de separare și identificare și analiza datelor (cromatografie, RMN, MS, IR, electroanalize, analize multivariante).

 

Semestrul I
A.1. - Engleza pentru scopuri științifice și inginerești
B.3. - Metode avansate de caracterizare a materialelor și biomaterialelor

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email