UGAL

Semestrul I

A1. Engleza pentru scopuri științifice și inginerești 

B1.1. Standardizarea ca suport în cercetare 

B1.6 Managementul consilierii profesionale

B1.7. Implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii în IMM-uri

Semestrul II

A2. Redactare academică pentru domeniile științelor tehnice și managementul proiectelor de cercetare

A3. Etica cercetării științifice și integritate academică

A4. Competențe digitale avansate 

B1.2. Proprietatea intelectuală, inovare și antreprenoriat

B1.3. Metode moderne de caracterizare şi investigare a materialelor 

B1.4. Metode fizico-chimice și imagistice de caracterizare a materialelor

B1.5. Metode avansate de procesare si analiza a datelor experimentale

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email