UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la studii universitare de licență pentru cetăţenii statelor terțe UE

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii din statele terţe UE sunt admiși la studii în România pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare.
Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European si din Confederația Elvețiană, aprobată prin Legea nr. 1/2010.

 

1. Actele necesare

(1) Cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

(2) Diploma de bacalaureat, copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:

  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

(3) Foaia matricolă - copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;

(4) Diploma de absolvire a anului pregătitor în limba română, copie conform cu originalul.

(5) Certificat de naștere - copie și traducere autorizată;

(6) Pașaport - copie;

(7) Copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;

(8) Adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimele 14 zile;
  • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română.

(9) 3 fotografii tip buletin;

(10) Chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro – copie conform cu originalul;

(11) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – 2 copii (Anexa 2).

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

  • 8 – 11 iulie 2020
  • 13 – 17 iulie 2020
  • 3 – 11 septembrie 2020

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Dosarele candidaților se depun la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, cât și online prin transmitere la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email