UGAL

Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 689/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;
b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora;
c) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul Ministerului Educației Naţionale: http://www.edu.ro/românii-de-pretutindeni
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email