UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii statelor terțe UE


Condiții generale. Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română și doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română.

Cetățeni străini din state membre UE și non-UE. Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al Uniunii Europene.

Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română.

Durata cursurilor anului pregătitor. Durata cursurilor anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 săptămâni) pentru studii universitare de licență/masterat/doctorat. Frecvența la cursurile de limbă română este obligatorie.

Perioada de depunere a dosarelor:

  • 8 – 11 iulie 2020;
  • 13 – 17 iulie 2020;
  • 3 – 11 Septembrie 2020.

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar.

Taxa de școlarizare. Pentru cetățenii străini din statele membre UE și non-UE taxa de școlarizare este în valoare de 220 euro/lună.

Locație. Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Actele necesare pentru cetățenii non UE:

1. Cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. Diploma de bacalaureat, traducere autorizată și copie;

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și de către Ambasada/Consulatul României.

3. Foaia matricolă - traducere autorizată;

4. certificat de naștere- traducere autorizată;

5. Pașaport- copie;

6. Copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;

7. Adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimele 14 zile;
  • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română.

8. 3 fotografii tip buletin;

9. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – 2 copii (Anexa 2).

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email