UGAL

Mobilitatea studenților poate fi:

O perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră
  • perioada de studiu în străinătate poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu;
  • perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru absolvirea primului ciclu (studii de licență sau echivalent), a ciclului al doilea (studii de masterat sau echivalent) și a ciclului al treilea sau de doctorat.

Un stagiu (program de practică) în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant
  • stagiile de practică la un loc de muncă în străinătate sunt sprijinite, de asemenea, pe durata primului ciclu, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea ciclu de studii și în termen de maximum un an de la absolvire;
  • stagiile de practică pot include „stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice” („assistantships”).
  • ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

Regulament recunoaștere perioade mobilități Erasmus+
Regulament privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus+
Sprijin financiar suplimentar
Learning Agreement for Studies
Learning Agreement for Traineeships