UGAL

  • Fişe propuneri proiecte
    • Fişă propunere de proiect* (docx)
    • Fişă propunere de proiect fonduri europene nerambursabile* (docx)

* (.doc) sau (.docx) sunt formulare editabile online - se pot completa / imprima de pe site. Atenție! Datele NU se salvează! 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email